Flere højhuse – men ingen skyskraber

Der bliver ingen skyskrabere, men flere højhuse i området Torres del Repsol.

Selv om der bliver kortere til himmelen i Málaga, så vil kommunen bevare fodfæstet. Efter en omfattende kritik at kommunens forslag om opførelse af tre skyskrabere i Málagas vestlige bydel, har kommunen nu skrabet de øverste højdemeter af. I stedet bliver der flere højhuse.

 

Ultramoderne byfornyelse
Sagen drejer sig om det 18 hektar store areal ved hovedgaden Juan XXIII hvor de gamle Repsol olietanke engang lå. Området ligger i dag stort set øde – lige bortset fra murbrokker og affald. Og sådan har det set ud i de sidste ti år.
Når den gamle togbane til Málaga er nedlagt og AVE-højhastighedsbanen helt overdækket, vil Málagas vestlige bydel blive forvandlet til et moderne boligkvarter med højhuse, legepladser, et butikscenter og kontorlokaler.
Området har i årtier lidt under tiltagende trafik og en dårlig infrastruktur. Men når arbejdet med omlægning af togtrafikken er færdigt vil der være mulighed for at skabe et helt nyt miljø med fri passage hen over de nedlagte togskinner.

 

Ingen skyskraber
Med ændringerne i den nye plan bliver skyskrabernes øverste etager skåret ned fra de oprindelige 45 etager til 36 etager. Bygningerne bliver nu 135 meter høje, mod tidligere 186 meter. Til gengæld bliver der flere af dem.
Årsagen er klager fra luftfartsmyndighederne AENA, der frygtede at skyskraberne ville udgøre en fare for sikkerheden ved indflyvningen til den nye lufthavn i Màlaga.
I projektet for Torres del Repsol indgår i alt seks højhuse, hvoraf de fire bliver udlagt til ejerlejligheder og de resterende to til sociale boliger. Ved højhusbyggeriet skal der anlægges en park med grønne zoner og legepladser på 60.000m2.
Forslaget skal nu godkendes af de andalusiske myndigheder. Meget tyder på at myndighederne ønsker at ventes med at vedtage projektet, indtil den nye lufthavn bliver taget i brug og nogle få år.

 

Skyskraber projektet ikke helt droppet
Der går mindst en fire-fem år, før højhusbyggeriet går i gang.
Ifølge kilder indenfor kommunen kan det hele ende med, at myndighederne alligevel bøjer sig, og godkender det oprindelige forslag med de to skyskrabere på hver 186 meter.
Det sker hvis projektet ikke kommer til at berøre flytrafikken i forbindelse med udvidelsen af lufthavnen.
«Det bliver først til den tid, når den anden landingsbane er taget I brug, at vi kan se, hvordan højhusbyggeriet bliver berørt af luftfarten. Og så kan det godt være, at vi alligevel kommer igennem med vores oprindelige forslag», siger kilder indenfor kommunens tekniske udvalg.
 

Se flere nyheder i temaet