Klimaændringer på lokalt plan

Image does not exist anymore or an invalid image

 

På trods af alle gode intensioner, fortsætter udledningen af CO2 gasarter i atmosfæren med uformindsket styrke. Det kan få alvorlige konsekvenser for klimaet i Sydspanien.

 

Samtidig med at verdens mest forurenende lande ikke kan blive enige om at nedbringe omfanget af de farlige drivhusgasser, er fældning af træer og fjernelse af grønne vækster med til at forstærke problematikken. Træer og planter medvirker nemlig til en nedbrydning af kuliltegasser.

 

Energiforbruget eksploderer

Vi skal ikke gå langt for at få øje på de miljømæssige konsekvenser.

I Malaga er energiforbruget på de nærmeste eksploderet i de seneste ti år. Elforbruget og forureningen fra biltrafikken på landevejene vokser med ca. 5% om året. Indbyggertallet er kraftigt stigende og der bliver fældet træer og fjernet skov og krat til fordel for mere bebyggelse.

Det er med til at øge skævhederne i naturens balance.

Det nye miljøkontor i Málaga har udarbejdet en rapport over udledningen af CO2 gasser. Rapporten viser, at energiforbruget i Málaga provinsen i de seneste fem år er stegt med 32%.

Det er den andenstørste stigning i Sydspanien. Kun Sevilla overgår Málaga, når det gælder højere energiforbrug.

Udledningen af CO2 gasser er steget med 34% til otte millioner tons om året. Det svarer til at hver indbygger udleder 3,3 tons gasser årligt.

 

Naturligt bevoksede arealer er i samme periode faldet med 1,3%.

2.000 hektar jord er i de senste fem år forvandlet til beton. Værst er det gået ud over kystkommunerne på Costa del Sol, hvor der efterhånden ikke er ret meget naturlig vegetation tilbage.

 

Mangel på vandreserver

Vandforsyningen er ikke meget bedre ud. Her er forbruget i de seneste fem år steget med 29 liter om dagen til 303 liter per person. Det er det højeste forbrug i hele Sydspanien og blandt de højeste i hele landet.

Vanforbruget er siden 2007 steget med 10%, mens indbyggertallet i samme periode er steget med 5%.

Samtidig er nedbøren faldende og beholdningen i vandreservorierne ligger konstant og svinger nede i det røde felt på mellem en fjerdel og en tredjedel af den samlede kapacitet.

På trods af stigningen i indbyggertallet er der ikke bygget nye reservoirer.

 

Vandet forsvinder i utætte rør

Situationen blev endnu værre af, at der går masser af drikkevand tabt i gamle vandrør. Miljøkontoret anslår at 20% af det vand, der ledes ud til forbrugerne i byerne, går tabt undervejs i utætte vandrør.

På landet ser det dog endnu værre ud: Her forsvinder næsten 40% af vandet på sin vej ud til afgrøderne på markerne.

Rapporten konkluderer at indbyggerne i Málaga forbruger så meget, at der skal tre provinser, til for at genskabe balancen mellem forbrug og reproduktion.

 

 

 

Se flere nyheder i temaet
Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold
Open source online newspaper and magazine software