Danske skatteydere betaler for opsagt skatteaftale

Share this
KLUMME: Skatteforeningen Redan España har sendt åbent brev til danske ministre med opfordring til, at der omsider etableres nye skatteaftaler med Spanien og Frankrig.
Lørdagens klumme er dedikeret den nye henvendelse, som Redan España har sendt til danske ministre.

 

De manglende dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og henholdsvis Spanien og Frankrig bløder i den danske statskasse, og regningen er endt hos de danske skatteydere.

 

Regningen kan på nuværende tidspunkt være løbet op i én milliard kroner.

 

Jeg overlader ordet til Redan España.

 

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

 

Åbent brev til Statsministeren, Skatteministeren, Finansministeren, Økonomiministeren, Udenrigsministeren, Erhvervsministeren og Ældreministeren

 

  • Manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster koster danske skatteydere op mod en milliard kroner

  • Arbejdspladser tabes

  • Danmarks lovgivere har været passive i otte år

 

Nu er det otte år siden, at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt med Spanien og  Frankrig. Siden er der ikke sket noget  fra lovgivernes side, og der er stadig ingen dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og de to lande. 

 

Der bør snarest muligt etableres nye dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO) med Spanien og med Frankrig. For det koster årligt de danske skatteydere mange penge og tabte arbejdspladser, at der ikke er DBO’er.

 

Danmark opsagde ensidigt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Spanien og Frankrig den 10. juni 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Det betød, at danskere, der er bosat i Spanien og  Frankrig, fra den dato skal betale skat til Danmark af udbetalinger fra danske pensioner.

 

Danmark vedtog i februar 2008 den såkaldte bemyndigelseslov, der gav daværende skatteminister Kristian Jensen bemyndigelse til at opsige DBO’erne, såfremt der ikke kunne opnås aftaler gennem forhanling . Loven betød, at danskere, der var bosat i Spanien og Frankrig før den 28. november 2007 og havde startet udbetaling af deres danske pensioner før den 31. januar 2008, fortsat betaler skat af deres pensionsudbetalinger til deres bopælsland.

 

Danske pensionister flyttet efter 28. november 2007

 

Loven betød også, at danskere, der ikke var flyttet inden 28. november 2007 eller ikke havde startet udbetaling af deres pensioner inden 31. januar 2008, betaler skat af danske pensionsudbetalinger til Danmark, der er kildelandet.

 

Siden har Frankrig krævet, at danske pensionister også betaler skat af deres pensioner til Frankrig, der er bopælslandet.  I Frankrig bliver danske pensionister således dobbeltbeskattet så længe, der ikke er en ny DBO.

 

Spanien anvender en såkaldt ’credit-regel’, som betyder, at den skat, der betales til Danmark kan modregnes i den skat, der skal betales til Spanien, hvilket betyder, at de danske pensionister i de fleste tilfælde ikke betaler indkomstskat til deres bopælsland. Spanien kan dog vælge at ændre dette, så der også bliver dobbeltbeskatning i Spanien.

 

Følgerne af opsigelsen

Opsigelsen af DBO’erne har betydet, at mange danske pensionister, der havde anskaffet bolig i Spanien og Frankrig er blevet tvunget til at flytte tilbage til Danmark, da de økonomiske forudsætninger for pensionisttilværelsen var blevet ændret. Mange af disse personer havde i lang tid før 2008 planlagt at flytte og naturligvis beregnet deres fremtidige rådighedsbeløb efter gældende skatteregler på beslutningstidspunktet. De blev imidlertid overhalet indenom af  den danske lovgivning lavet i november 2007 - et halvt år inden opsigelsen fandt sted. 

 

Danmark har efter Redan’s mening lavet lovgivning med tilbagevirkende kraft og dermed ramt danske statsborgere økonomisk, så de har været tvunget til at flytte fra hus og hjem.

 

Redan i Spanien har skrevet til skatteudvalg og skatteministeren herom allerede i 2008 og 2009, men på det tidspunkt  var politikerne mest optaget af, at de nu havde ’lukket et skattehul’, så de “rige danskere” ikke kunne undgå at betale dansk skat af deres pensionsudbetalinger ved at flytte til Spanien eller Frankrig.

 

Realiteten er imidlertid, at de såkaldte rige danskere allerede var flyttet derhen, hvor de ønskede at være længe før 2008. Opsigelsen af DBO’erne med Spanien og Frankrig handler derfor kun om almindelige danske pensionister.

 

Derfor holder forudsætningerne ikke

Forudsætningerne for bemyndigelsesloven og opsigelsen holder ikke, da de mest omfatter mennesker med normale pensionsindkomster. Som forudsætning for bemyndigelsesloven blev folketinget oplyst om,  at der ville være et øget dansk skatteprovenu på cirka 100 millioner kroner årligt fra pensionsbeskatning. 

 

Realiteten er imidlertid, at der ifølge de seneste tal fra 2014 har været 36 millioner kroner i provenu fra Spanien og Frankrig tilsammen.

 

Som forudsætning for bemyndigelsesloven, blev også oplyst, at der ikke ville være økonomiske følger for erhvervslivet.

 

Her er realiteten imidlertid, at ifølge tal fra Dansk Industri og Dansk Erhverv hvert eneste år koster dansk erhvervsliv et trecifret millionbeløb, samt tab af danske arbejdspladser.

 

Det koster altså Danmark millioner af kroner og tabte arbejdspladser hvert år, at  dobbeltbeskatningsaftalerne med Spanien og Frankrig er blevet opsagt og ikke genetableret. Det har måske på nuværende tidspunkt kostet over en milliard kroner.

 

Dårligt regnskab på statsbudgettet

Som konsekvens af den manglende DBO, er der mange danskere, der er flyttet tilbage til Danmark. Og det er dyrt for de danske skatteydere.

 

Så længe de boede i Spanien eller Frankrig var der en begrænset top på Danmarks sociale kompensationer til Spanien og Frankrig for hver pensionist.

 

Nu, hvor de i stedet bor i Danmark, skal den danske statskasse fuldt ud betale alle sundhedsudgifter samt udgifter til husleje, varmebidrag, hjemmehjælp og hvad øvrige ydelser måtte hedde.

 

I den forbindelse er det værd at nævne, at kun omkring 16 procent af danske pensionister betaler mere til staten end de får i form af offentlige ydelser

 

Der bør etableres nye DBO’er hurtigst muligt for Danmarks skyld

Redan i Spanien vil derfor opfordre skatteministeren, skatteudvalgets medlemmer og enhver minister med ansvar for Danmarks økonomi til hurtigst muligt at få etableret nye DBO’er med Spanien og Frankrig, således at dansk erhvervslivs forhold kan forbedres, nye arbejdspladser skabes og Danmarks økonomi forbedres.

 

Derudover vil nye DBO’er også skabe fremtidige stabile rammer for de danske pensionister, der har bopæl   i Spanien og Frankrig, og det vil også betyde, at danskere, der overvejer at flytte til disse lande bedre kan beregne de fremtidige økonomiske konsekvenser ved en eventuel flytning.  De fleste danskere flytter primært på grund af det bedre klima, der giver helbredsmæssige fordele og ikke, som mange fejlagtigt tror, på grund af økonomi.

 

I de svar Redan har modtaget fra de forskellige skatteministre gennem årene fremgår det klart, at Danmark ønsker beskatning af udbetalinger af danske pensioner, som der har været skattefradrag for, hvilket er et både logisk og rimeligt krav. 

 

Hidtil har det ikke været muligt at opnå nye DBO’er, fordi Danmark ikke har været indstillet på at indgå et kompromis, som har været foreslået af Spanien og Frankrig, hvor Danmark forlods får en procentvis beskatning og resten derefter beskattes i bopælslandet. 

 

Kodeordet er kompromis. Vi opfordrer hermed til, at der findes et kompromis, som dels tilgodeser Danmarks krav og dels tilgodeser bopælslandets krav om bopælsbeskatning. Spanien og Frankrig er de to lande i Europa, hvortil der flytter flest pensionister. Det betyder, at disse lande ikke helt kan frafalde kravet om bopælslands beskatning.

 

Når de rigtige beregninger bliver foretaget på tværs af alle ministeriers udgifter, vil det også blive klart, at nye DBO’er vil være til fordel for både statsbudgettet og de danske skatteydere.

 

Redan España

2. december. 2016

Se flere nyheder i temaet
Powered by Drupal, an open source content management system
Open source online newspaper and magazine software