Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Derfor sænker Den Europæiske Centralbank - ECB - renten

Skrevet af Torben Wilkenschildt, fre, 07/06/2024 - 07:00

Christine Lagarde, præsident for ECB

Penge & Forbrug

I denne artikel får du ECB’s egen redegørelse for rente lempelsen.

Styrelsesrådet besluttede i dag at sænke de tre vigtigste ECB-renter med 25 basispoint. På baggrund af en opdateret vurdering af inflationsudsigterne, dynamikken i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission er det nu hensigtsmæssigt at lempe graden af pengepolitisk restriktion efter at have holdt renten stabil i ni måneder. 

Siden Styrelsesrådets møde i september 2023 er inflationen faldet med mere end 2,5 procentpoint, og inflationsudsigterne er blevet markant forbedret. Den underliggende inflation er også aftaget, hvilket forstærker tegnene på, at prispresset er aftaget, og inflationsforventningerne er faldet på alle horisonter. Pengepolitikken har holdt finansieringsforholdene restriktive. Ved at dæmpe efterspørgslen og holde inflationsforventningerne godt forankret har dette ydet et stort bidrag til at få inflationen ned igen.

På trods af fremskridtene i de seneste kvartaler er det indenlandske prispres stadig stærkt, da lønvæksten er høj, og inflationen vil sandsynligvis forblive over målet et godt stykke ind i næste år. De seneste fremskrivninger fra Eurosystemets stab for både den samlede inflation og kerneinflationen er blevet opjusteret for 2024 og 2025 sammenlignet med fremskrivningerne fra marts. 

Medarbejderne ser nu en gennemsnitlig samlet inflation på 2,5 procent i 2024, 2,2 procent i 2025 og 1,9 procent i 2026. For inflationen ekskl. energi og fødevarer forventer medarbejderne et gennemsnit på 2,8 procent i 2024, 2,2 procent i 2025 og 2,0 procent i 2026. Den økonomiske vækst forventes at stige til 0,9 procent i 2024, 1,4 procent i 2025 og 1,6 procent i 2026.

Inflationen skal tilbage til målet

Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen vender tilbage til målet på 2 procent på mellemlang sigt i tide. Det vil holde de pengepolitiske renter tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt for at nå dette mål. Styrelsesrådet vil fortsat følge en dataafhængig og mødebaseret tilgang til fastlæggelsen af det passende niveau og den passende varighed af restriktionerne. Styrelsesrådets rentebeslutninger vil især være baseret på dets vurdering af inflationsudsigterne i lyset af de indkomne økonomiske og finansielle data, dynamikken i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission. Styrelsesrådet forpligter sig ikke på forhånd til en bestemt rentekurve.

Styrelsesrådet bekræftede i dag også, at det vil reducere Eurosystemets beholdning af værdipapirer under opkøbsprogrammet i forbindelse med den pandemiske nødsituation (PEPP) med 7,5 mia. euro pr. måned i gennemsnit i løbet af andet halvår. Metoderne til at reducere PEPP-beholdningerne vil stort set være i overensstemmelse med dem, der følges under programmet til opkøb af aktiver (APP).

ECB's vigtigste rentesatser

Styrelsesrådet besluttede at sænke de tre vigtigste ECB-renter med 25 basispoint. Renten på de primære markedsoperationer og renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten vil således blive nedsat til henholdsvis 4,25 procent, 4,50 procent og 3,75 procent med virkning fra 12. juni 2024.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og det pandemiske opkøbsprogram (PEPP)

APP-porteføljen falder i et afmålt og forudsigeligt tempo, da Eurosystemet ikke længere geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der udløber.

Styrelsesrådet vil fortsat fuldt ud geninvestere afdragene på hovedstolen fra udløbende værdipapirer opkøbt under PEPP indtil udgangen af juni 2024. I løbet af andet halvår vil det reducere PEPP-porteføljen med 7,5 mia. euro om måneden i gennemsnit. Styrelsesrådet har til hensigt at ophøre med geninvesteringer under PEPP ved udgangen af 2024.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet ved geninvestering af forfaldne indfrielser i PEPP-porteføljen med henblik på at imødegå risici for den pengepolitiske transmissionsmekanisme i forbindelse med pandemien.

Refinansieringsoperationer

Da bankerne tilbagebetaler de beløb, der er lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan de målrettede udlånsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til den pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er klar til at justere alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen vender tilbage til målet på 2 procent på mellemlangt sigt, og for at sikre, at den pengepolitiske transmission fungerer gnidningsløst. Desuden er transmissionsbeskyttelsesinstrumentet til rådighed for at imødegå uberettiget, ukontrolleret markedsdynamik, der udgør en alvorlig trussel mod transmissionen af pengepolitikken i alle eurolande, hvilket giver Styrelsesrådet mulighed for mere effektivt at opfylde sit prisstabilitetsmandat.

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.