Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Doñana bør ikke bruges som våben i valgkampen

Skrevet af Torben Wilkenschildt, lør, 06/05/2023 - 07:00

Klumme

Du har sikkert hørt om den ballade, der er opstået omkring det fredelige naturområde. Carmen tager stilling!

Vi bliver bombarderet med nyheder og kritik om den "anti-Doñana-lov", som PP-regeringen i Junta de Andalucía har foreslået. Vi ser Premierminister Pedro Sánchez, og hans ministre råbe fra hustagene i deres demonstrationer for, at "DOÑANA NO SE TOCA!” - DOÑANA MÅ IKKE RØRES!

Men, hvad er sandheden i alt dette?

Jeg har læst lovforslaget og kan se, at der er tale om en omklassificering af jord uden for nationalparken til "landbrugsjord, der kan vandes med overfladevand", idet det præciseres, at denne klassificering på ingen måde giver ret til at bruge vand af nogen anden art til vandingen. Desuden præciseres det i PP-forslaget, at tildelingen af disse vandrettigheder henhører under de hydrografiske sammenslutninger og dermed under centraladministrationen, og at der under ingen omstændigheder vil blive givet tilladelse til nye brønde eller lovliggjort eksisterende brønde.

Der er tale om arealer i den såkaldte nordlige del af Doñana uden for parken, men i dens indflydelsesområde, som allerede var i landbrugsmæssigt brug før loven fra 2014, hvormed de blev omklassificeret som skovarealer eller kortcykliske skovafgrøder (f.eks. eukalyptus).

Som borgmesteren i Moguer påpeger i et interview med Onda Cero: 

- Vi vil være nødt til at vurdere hver enkelt sag for at se, hvad vi skal gøre med dem.

Lovforslaget præciserer hensigten med at udvikle og overholde den inspektions-, overvågnings- og kontrolplan, der blev godkendt i dekretet fra 2014, med henblik på at forsegle brønde og forbyde brugen af vand, for at genoprette skovbalancen i områderne uden for parken. Der foreslås også en miljømæssig genopretning af landbrugsenklaver i offentlige skove. 

På den anden side opfordrer det aktuelle forslag også indtrængende centralregeringen til én gang for alle at udvikle overførslen af 19,99 hm³ vand fra den hydrografiske afgrænsning af floderne Tinto, Odiel og Piedras til den hydrografiske afgrænsning af Guadalquivir. Det anlæg er godkendt og har været under behandling siden 2018. Ifølge lovens ordlyd er målet, at bidrage til at sikre forsyningen af kommunerne i Condado de Huelva, forbedre garantien for vanding, genopretning af grundvandsmagasinerne i området og vandbalancen i miljøet og især i Doñana Nationalpark.

Jeg har hørt en socialistisk minister sige, at "vandoverførslen er ikke til kunstvanding, den er til Doñana", hvilket er i modstrid med selve ordlyden af denne lov fra 2018. Og jeg spørger mig selv: Hvis det er "til Doñana" ... hvorfor er dette anlæg til vandoverførslen så ikke allerede gennemført? Hvor længe vil staten vente med at lave den? Når der ikke er noget vand i grundvandsmagasinerne, skal vi så bare se til, at Doñana tørrer ud?

Når vi kigger specifikt på pengene, kan vi se, at budgettet for infrastrukturer, der har med vand at gøre (vandoverførsler, afsaltningsanlæg, vandbehandlingsanlæg, reservoirer osv.), så har centralregeringen kun brugt halvdelen af de penge, der var budgetteret i 2022 med 51,7 procent af de oprindelige 210,8 millioner for hele Spanien.

Og hvis vi går til det vestlige Andalusien, hvor Doñana-parken ligger, har ministeriet budgetteret 22,4 millioner til vandbygningsarbejder i Cádiz, Huelva og Malaga, men har kun investeret 3,1 millioner. Det synes ikke at være særlig vigtigt at forvalte vandets ressourcer...!

Min konklusion på sagen er følgende:

Denne lov er ikke det, som centralregeringen vil have os til at tro. Den er ikke et angreb på Doñana, men et forsøg på at kombinere udviklingen af landdistrikterne omkring nationalparken - som på den anden side altid har eksisteret side om side med parken - med dens bevarelse og beskyttelse. 

Og for at det kan ske, må der startes med at samle alle de involverede parter - byrådene, Juntaen og centralregeringen - og finde løsninger, så landmændene kan tjene til livets ophold, og så Doñanas biodiversitet kan bevares og udvikles i al sin pragt. 

Men, er der på den anden side tale om en "omklassificering af jorden", som Junta de Andalucía hævder? Hvilke konsekvenser vil disse omklassificeringer få? Kan vi virkelig forvente, at områdets i forvejen knappe vandressourcer ikke vil blive påvirket, eftersom tilladelsen til kunstvanding ikke er en forudsætning for omklassificeringen? Er dette en manøvre for at lægge pres på centralregeringen for at fremskynde anlægget af vandoverførslen?

Jeg ved det ikke... Det er klart, at vand er en meget knap ressource, og at den skal fordeles korrekt, hvis vi ønsker, at den skal vare ved, og at ingen skal lide skade.

Personligt går jeg ind for at "Doñana no se toca" - Doñana må ikke røres. 

Men vi skal være opmærksomme på, at naturparker - i Spanien og i udlandet-  ikke er isolerede indhegninger med meget høje mure, der beskytter dem. De er områder, der er integreret i deres omgivelser og med de mennesker, der lever af dyrkningen. Sådan skal de respekteres og lovgives om med maksimal beskyttelse, der giver mening. På andre måder kan beskyttelsen ikke opnåes.

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.
Carmen Carrasco

Kommentarer

Som Amigos kan du her skrive en kommentar til artiklen - eller stille spørgsmål

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.