Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Skattesag: ændring af praksis?

Skrevet af Torben Wilkenschildt, tir, 29/05/2012 - 11:20

SKAT Penge & Forbrug Samfund og Politik


Usikker fremtid, risiko for optagelse af selvangivelser efter 2007, ændring af praksis og fællesankesag, hvis Tributaria ikke accepterer de pr...

Usikker fremtid, risiko for optagelse af selvangivelser efter 2007, ændring af praksis og fællesankesag, hvis Tributaria ikke accepterer de private pensionsudbetalinger i den lave skatteklasse.? Spanien i Dag søger svar.


Efter gårsdagens artikel fik vi en kommentar fra en læser, der spurgte om, hvorledes den almindelige folkepension beskattes. Svaret fra økonom Martin Davidsen er, at den beskattes efter skalaen for normale lønindkomster i Spanien.


Mens vi venter på svaret fra SKAT i Danmark, bringer vi i dag svar på syv spørgsmål, som økonom Heidi S. Andersen i Cyclo, Fuengirola, har svaret på.


1

Agencia Tributaria holder møde den 30. maj, hvor de siges at ville tage stilling til, om de vil acceptere at pensionsudbetalingerne beskattes med den lave beskatning trods det forhold, at udbetalingerne fra danske SKAT er slået sammen under en kode, der angiver alle udbetalingerne som almindelig lønudbetaling/arbejdsindkomst.


Er det muligt for Cyclo allerede nu at aftale med Tributaria, at Cyclo umiddelbart efter dette møde kan få oplysning om udfaldet?


Vi vil selvfølgelig gøre vort bedste for at blive informeret, da vi jo har stor interesse i emnet. Dog er det stort set umuligt på forhånd, at få et kompromis om information fra de spanske skattemyndigheder. Hvorvidt de spanske skattemyndigheder er villige til at informere os efter mødet, kan jeg jo ikke garantere men mener, at begge parter har interesse i en dialog.


Hvis vi får oplysninger, informerer jeg selvfølgelig Spanien i Dag som aftalt.


2

Har du på nuværende tidspunkt en uforpligtende vurdering af, hvad udfaldet bliver?


Nej, vi kan endnu ikke forudse noget. Det er mit indtryk, at de spanske skattemyndigheder ej heller har fastlagt kriterium og procedure. Er overbevist om, at mødet den 30. maj er for at sammenlægge kriterier og sammenligne de informationer skattemyndighederne har modtaget fra inspektionerne.


3

Bøderne for ikke at have selvangivet korrekt varierer, så vidt vi ved, efter hvor stort det unddragne skattebeløb er. Kan du oplyse eksempler på, hvor stor skattebøden er på forskelle beløbsstørrelser samt morarentens størrelse, og hvorledes den beregnes?


Korrekt. Husk dog, at der kan være tale om forskellige problemstillinger: enten hvis der bevidst ikke er oplyst indtægter eller forskellig opfattelse af, hvorledes en indtægt, som er blevet selvangivet, skal indregnes.


Under alle omstændigheder vil skattemyndighederne, såfremt der afkræves efter-skat, ganske korrekt give bøde og morarenter oveni beløbet, der skal betales i skat af den indtægt, der ikke er oplyst. Alt afhængig af, hvor alvorligt skattemyndighederne anser denne forseelse at være, kan bødens størrelse variere.


For mig at se er det brændende punkt her, om de spanske skattemyndigheder nu begynder at diskutere, hvorvidt de danske ratepensionsordninger og livrenter skal betegnes som almindelig. arbejdsindtægt, og ikke, som hidtil har været praksis, som kapitalindtægter fra ”Rentas Vitalicias og temporales”, med langt lempeligere beskatning. Hvis det er tilfældet, vil der helt sikkert også komme et udspil med ekstraskat, bøder og morarenter.


4

Hvad er grænsen for den ”alvorlige unddragelse” og er det korrekt, at den kan medføre sigtelse?

 

Ved det ikke. Tror ikke der kun er tale udelukkende om en beløbsgrænse, men også at der lægges vægt på, om der er tale om bevidst unddragelse eller om der er tale om uoverensstemmelse om, hvorledes indtægten indregnes.


5

Sagerne lige nu hos Tributaria i Marbella drejer sig om skatteåret 2007. Afhængig af sagens udfald for dette skatteår, er det så jeres indtryk, at Tributaria efterfølgende vil tage fat i i årene 2008, 2009 og 2010?


Ja, jeg tror det er sandsynligt. Før jul var der allerede inspektioner vedr. 2009, men baseret på kapitalindtægter (renter, aktier, obligationer, m.m.).


Såfremt dette skulle være tilfældet, vil eventuelle uddragne beløb og derved bødestørrelsen, da blive beregnet efter hvert skatteår, eller vil beløbene blive lagt sammen for alle skatteårene således, at bøden bliver forholdsmæssig højere, og der samtidig er større risiko for at nærme sig en alvorlig unddragelse?


Hidtil har hver inspektion været baseret på et konkret skatteår, og hvert skatteår har været behandlet separat.


6

Har Cyclo tidligere været ude for, at Tributaria har stillet sig afvisende over for at acceptere de private pensionsudbetalinger efter den lavere beskatning?


Aldrig. Det er første gang nogensinde, vi er blevet afkrævet at skulle dokumentere denne type indtægt.


Hvis ikke, er der så reelt tale om en ændring af tidligere praksis?

 

Det vil jeg absolut mene. Lidt underligt at dette emne bliver taget op nu, adskillige år efter dobbeltbeskatningsaftalens opsigelse. Netop beskatningsforskellen af denne type indtægter var jo i høj grad i fokus i perioden, inden dobbeltbeskatningsaftalens opsigelse.


7

Såfremt udfaldet skulle blive, at Tributaria ikke vil godkende pensionsudbetalingerne i den lavere skattegruppe og skatteyderen beslutter sig for at anke sagen, vil det så være mest hensigtsmæssigt at gøre det individuelt eller gennem en fælles anke fra alle de berørte skatteydere?


Personligt ville jeg mene, at man står stærkere ved fælles front. Om det er praktisk muligt ved jeg dog ikke. Det vil være nødvendigt at analysere de enkelte sager og undersøge, om det overhovedet er muligt at lave fælles ankesag.


Læs de tidligere artikler i sagen:

26. maj 2012: Skat – ordet med mange betydninger
 

28. maj 2012: Beskatning af indtægter fra privat pension
 

Spørgsmål?


Du er velkommen til at skrive en kommentar med et spørgsmål, som du måtte være i tvivl om. Vær opmærksom på, det kan gøre anonymt.
 

Kommentarer

De fleste,om ikke alle udlændinge har vel en spansk gestor til at ordne sin selvangivelse.Hvis man har oplyst de rigtige beløb på pension m.m. kan der vel ikke rejses en anklage om skattesnyd eller svig mod den person, der har afgivet rigtige oplysninger.Dermed skulle grundlaget for en bøde være utænkeligt i en moderne retsstat.Er Spanien på grund af dårlig økonomi ved at udvikle sig til en bananrepublik?
I Jeres artikel idag bliver det nævn, at skat af almindelig folke/førtidspension bliver beregnet efter skalaen for normale lønindkomster. Mit spørgsmål er, om der stadig er mulighed for at søge om fradrag i den spanske skat,for den skat der er betalt til Danmark af folke/førtidspensionen efter bortfaldet af dobbeltbeskatningsaftalen for disse pensiontyper? Jeg ville også meget gerne høre eksperternes erfaringer om de spanske skattemyndigheders sagsbehandlig af de ansøgninger om skattenedslag/kompensation til modvirkning af dobbeltbeskatning(hvis altså reglen om kompensation stadig er gældende),især om de spanske skattemyndigheder opstiller en række krav om oversatte og legaliserede bevismaterialer fra de danske skattemyndigheder for den betalte skat. Det bliver jo umuligt at leve i Spanien som alm. fortidspensionist ,hvis der skal betale skat efter de normale satser for samme pension i begge lande (dobbeltbeskatning) Med venlig hilsen Tonny Larsen

Svar til Tommy Larsen

Tak for dine spørgsmål. Du kan læse Martin Davidsens svar i dagens artikel: Skattesag: svar fra SKAT i Danmark.

Mange venlige hilsner fra

Redaktionen

 

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.