Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

EU-doktrin plus nationale, individuelle foranstaltninger

Skrevet af Torben Wilkenschildt, tor, 15/09/2022 - 07:15

Penge & Forbrug

Bruxelles' plan for at reducere elforbruget: Incitamenter til at spare og et obligatorisk mål på tre til fire timer om dagen.

Ud over at tvinge de selskaber, der tjener mest på de høje energipriser, til at blive beskattet er Kommissionen klar over, at en sænkning af elregningen også kræver noget så grundlæggende som et mindre elforbrug. 

Derfor skal efterspørgslen reduceres "på en intelligent måde", der omfatter incitamenter til at forbruge mindre end forventet og et obligatorisk mål om at reducere forbruget med mindst 5 procent i de dyreste timer, hvilket vil betyde afbrydelser i mellem tre og fire timer i døgnet.

To spor

Bruxelles foreslår en plan med to spor; et frivilligt og et obligatorisk for at opnå reduktioner i elforbruget, som vil berøre alle typer forbrugere i EU. Medlemsstaterne skal reducere det samlede elforbrug for alle forbrugere, herunder dem, der endnu ikke er udstyret med målesystemer eller udstyr, der gør det muligt for dem at overvåge deres forbrug på bestemte tidspunkter af dagen", hedder det i forslaget.

Den første metode, som er af frivillig karakter, vil for eksempel. være baseret på informations- og kommunikationskampagner som den regeringen er ved at forberede i Spanien. Og den indeholder også noget, der er i overensstemmelse med det, som PP nævner i sit forslag om energibesparelser, nemlig incitamenter til at reducere elforbruget.

"Nationale foranstaltninger kan også omfatte skattemæssige incitamenter eller kompensation til de berørte markedsdeltagere, hvis der opnås en mærkbar reduktion af efterspørgslen ud over det forventede normale forbrug", siger Kommissionen i sit forslag til medlemsstaterne.

Det går ikke videre, men muligheden for at indføre incitamenter til at spare elektricitet er i tråd med noget, som PP rejste for et par dage siden. Hvis besparelserne er mellem 3 og 6,99 procent, vil elforbruget blive subsidieret med 5 procent og gasforbruget med 10 procent. Hvis besparelserne er mellem 7 procent og 14,99 procent, vil der blive givet en bonus på 10 procent for elektricitet og 20 procent for gas, siger PP i sin energiplan.

Valg af spidsbelastningstidspunkter

Kommissionen har fastsat et obligatorisk mål for den samlede elbesparelse i hele EU på mindst 5 procent baseret på forbruget mellem januar og august i år. I princippet bør efterspørgslen reduceres i spidsbelastningstimerne, som er dyrere, fordi de indebærer et større forbrug, der kræver brug af dyr gas eller mere gas. Dette åbner også mulighed for, at lande kan vælge timer med mindre efterspørgsel, men hvor fraværet af vedvarende energikilder, f.eks. solceller, fordi det er nat, gør elektricitet dyrere, fordi gas igen er mere nødvendigt.

Dette er ikke det eneste valg, som EU's regeringer vil kunne træffe for at reducere elforbruget med 5 procent. De vil hver især kunne vælge deres spidsbelastningstimer, så længe de udgør mindst 10 procent af de timer, hvor efterspørgslen er størst. 

Kommissionen skønner, at det vil betyde, at man i gennemsnit vil vælge tre til fire timer hver dag i ugen, og at denne foranstaltning svarer til en besparelse på cirka 3,8 procent af gasforbruget til elproduktion i samme periode. I øjeblikket opfordres medlemsstaterne til at spare 15 procent af gasforbruget mellem august og marts næste år.

Ingen undtagelse

Spanien blev undtaget fra dette fælles mål på 15 procent og vil kun reducere gasforbruget med 7 procent og vil ifølge Kommissionens endelige dokument ikke kunne drage fordel af en anden undtagelse, der var medtaget i et tidligere udkast. I dette dokument blev der indført en undtagelse fra nedsættelsen på 5 procent for Cypern og andre lande, hvor det månedlige gennemsnit af engrospriserne på elektricitet ikke overstiger 200 euro MWh.

Denne bestemmelse findes ikke i Kommissionens endelige forslag til EU's regeringer onsdag, som dog anerkender, at landene bør have mulighed for at vælge passende foranstaltninger for at spare elektricitet, og at reduktionsmålet også kan afspejle nationale særpræg.

Læs også: Vi vil sikre udgivelsen af Spanien i Dag

 

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.