Hvor mange folkevalgte politikere er der i Spanien?

PrintPrint Share this
KLUMME: Når man finder ud af, hvor mange folkevalgte der er per indbygger i Spanien i forhold til i Danmark, skal man lige ryste hovedet et par gange.

Ikke mindst, hvis man er en Kaptajn Klo og skal styre skibene som enten premierminister i Spanien eller statsminister i Danmark.

 

Vildt virker det jo umiddelbart, når der i Spanien er 14,98 folkevalgte politikere per 10.000 indbyggere, mens Danmark kan nøjes med 5,07 per det samme antal indbyggere. Og måske er det også vildt?

 

Opgørelsen

Lad os starte med at se, hvordan jeg er nået frem til tallene i begge lande.Spanien  
Centralregeringen i Madrid  
Kongressen 350
Senatet 266
I alt 616
   
Selvstyrende regioner og byer  
17 regioner 1.198
2 byer 50
I alt 1.248
   
Kommuner  
8.122 kommuner  
I alt 67.473
   
Folkevalgte politikere i alt i Spanien 69.337
   
Befolkningstal (2016) 46.560.000
   
Antal politikere per 10.000 indbyggere 14,89
   
Danmark  
Folketinget  
I alt 179
   
Regionerne  
5 regioner med hver 41 medlemmer  
I alt 205
   
Kommunerne  
98 kommuner  
I alt 2.225
   
Folkevalgte politikere i alt i Danmark 2.904
   
Befolkningstal (2016) 5.731.000
   
Antal politikere per 10.000 indbyggere 5,07

 

Det umiddelbart svære for en dansker er at forstå, hvorfor der skal være så mange kommuner i Spanien, og hvorfor de kan være så små. Ja, helt ned til tre indbyggere med det samme antal kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Kommuner med så få antal indbyggere som 10-15 stykker er heller ikke usædvanligt.

 

Hvorfor gennemfører Spanien ikke en kommunesammenlægning, som vi kender den fra Danmark i 2007?

 

Dengang besluttede regeringen i Danmark at reducere antallet af kommuner fra de daværende 271 til 98. Samtidig blev antallet af byrådsmedlemmer reduceret fra 4.647 til 2.520.

 

De virker jo smart og rationelt, men i disse politiske tider i Danmark, taler partierne om større nærhed ud til befolkningen. Nogle har endda sået tvivl ved, om kommunalreformen nu også var så smart.

 

Geografien og befolkningstæthed

Forståelsen for de mange kommuner i Spanien kan delvis begrundes med befolkningstætheden. I Spanien er der 92 mennesker/km2, mens der i Danmark er 133/km2. Dertil kommer de geografiske forhold, der på grund af det bjergrige terræn i lokalområderne er langt mindre fremkommeligt end i Danmark.

 

Begrundelsen for flere og mindre kommuner er forståelig, Men det ville også være logisk, at der blev etableret fælles administrationer for de mindre kommuner, der ikke ville genere nærheden til borgerne.

 

Det kan naturligvis heller ikke undgå at give forskelligheder, når 8.122 kommuner hver især skal opfinde deres egne dybe tallerkner. For eksempel med hensyn til gebyrer for byggetilladelser, procentsatser for afgifter på værdistigningen på jord ved salg af boliger (Plusvalia) eller fastsættelse af tariffer for taxier. Og meget, meget mere.

 

Provins deputationer

Nu er det ikke således, at kommunerne er uden paraplyorganisationer. Hver af landets 17 selvstyrende regioner er for hver regions vedkommende delt op i provinser. I alt er der 50 provinser i Spanien.

 

Hver provins har sin deputation med folkevalgte politikere. Men de politikere er valgt blandt de kommunale byrådsmedlemmer, så de tæller ikke med i antallet af folkevalgte politikere.

Deputationerne sammensættes forholdsmæssigt efter det antal stemmer, som de politiske partier samlet set har opnået i den enkelte provins.

 

Antallet af medlemmer i deputationerne varierer. Som eksempler kan nævnes Alicante Provinsen, hvor der er 33 medlemmer og Málaga, hvor der er 31 medlemmer.

 

Kaptajn Klo’ernes magt

“Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre”, som Ludvig Holberg skrev.

 

Der er næppe nogen tvivl om, at det er lettere at være kaptajn som statsminister på det danske skib, end som premierminister på det spanske.

 

Hvis eksempelvis Kaptajn Klo har flertal bag sig med en ændring af arveafgiften i Folketinget, er det bare at sætte fuld fart på skruen og nå i havn.

 

Kaptajn Klo i Kongressen i Madrid må modsat erkende Holbergs ord. Han kan godt læse søkortet, og for at nå en ændring i arveafgiften for eksempelvis at stimulere investeringslysten i landet, så må han føre skibet gennem alle landets 17 regions regeringer. For det er nemlig deres kompetence at beslutte den.

 

Det hører også blandt regionernes kompetence at fastsætte de regionale regler for tilladelser til udlejning af ferieboliger for blot at nævne et hot emne.

 

Her har regeringen med Kaptajn Klo i spidsen mulighed for at foretage helt overordnede reguleringer i loven om ejerboliger, mens resten fortsat er overladt til regionerne og snart også kommunerne - og måske også snart ejerforeningerne - i hele landet. Hver med deres egne dybe tallerkner og procedurer.

 

Mens Kaptajn Klo i Danmark, med et flertal bag sig, vil kunne nedlægge regionerne, som netop nu er på tale, kan Kaptajn Klo i Spanien ikke nedlægge regionerne. De er jo omvendt grundlovssikrede institutioner.

 

Det er med andre ord lettere at sætte klo'en i den danske beslutningsproces, end det er i den spanke.

 

Min ven Josef

I 1992 havde jeg kontorfællesskab med den dengang meget kendte Josef, der var Spies’ og Conairs repræsentant i Málaga.

 

Josef hjalp også med at skaffe arbejdstilladelser, NIE-numre og andre nødvendige tilladelser til både danske og andre udlændinge.

 

Han var ved at blive vanvittig af de nye komplicerede papirgange efter indførelsen af Spaniens nye demokrati.

 

En dag rejste Josef sig op efter en telefonsamtale med en myndighed, rev sig i håret og råbte: “Giv mig Franco tilbage!”

 

Han var lige ved at tabe den cigar, som han næsten altid havde i munden…

 

Nu ved vi jo alle, at et diktatur ikke er noget alternativ. Men samtidig giver det jo stof til eftertanke, når vi ser tilbage på den platform, som det nye demokrati gav for korruption i landet. Vigtige poster blev bemandet af de indflydelsesriges familie og venner. Og eftertiden har da også afsløret den ene skandale efter den anden.

 

Trænger Spanien til et nyt søkort, så skib bedre kan føres?

 

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

 
Se flere nyheder i temaet

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

For at sikre alt er korrekt og i overensstemmelse med Spanien i Dags etiske principper, bliver din kommentar godkendt. Vær derfor opmærksom på, at der kan gå et stykke tid, inden din kommentar publiceres.

CAPTCHA
Dette er en kontrol af, at du er besøgende her på siden og for at undgå spam.

Kommentarer

Tilbage

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7996506960608988"
data-ad-slot="1277262159"
data-ad-format="auto">


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque