Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Kan fængslede blive medlemmer i parlamentet?

Skrevet af Torben Wilkenschildt, lør, 09/12/2017 - 00:01

Klumme Samfund og Politik

KLUMME: Valget i Catalonien vil bringe en ny situation med valgte medlemmer, der ikke kan møde op.

Nogle af kandidaterne er i fængsel, andre på fri fod er fortsat sigtede, mens andre igen er flygtet til udlandet. Hvad er deres - og deres partiers - situation, hvis de bliver valgt til det catalanske parlament ved valget den 21. december?

Det kan være svært at forstå, at en fængslet politiker overhovedet kan stille op, eller en, der straks vil blive fængslet, hvis vedkommende vender hjem fra sin landflygtighed, også kan.

Det er derfor ikke blot resultatet af selve valget, der bliver spændende. Lige så interessant bliver, hvad der sker bagefter.

Blandt de opstillede har vi på den ene side den afsatte vicepræsident Oriol Junqueras, topkandidaten for ERC, Jordi Sànchez nr. to på JuntsXCat-listen og nr. syv på listen Joaquim Forn. De befinder sig alle betingelsesløst fængslet uden mulighed for løsladelse mod kaution.

På den anden side har vi den afsatte præsident Carles Puigdemont, der er topkandidat på JuntsXCat-listen og de fire andre afsatte ministre Clara Ponsati, Antoni Comín, Lluís Puig og Meritxell Serret, som alle ligeledes er opstillet. De befinder sig sammen med Puigdemont i Bruxelles. Såfremt de skulle vende tilbage til Spanien, vil de alle blive arresteret og stillet for en dommer.

Her får du en oversigt over forløbet fra valget og frem.

Kan de overhovedet stille op?

Det kan de alle, og deres kandidaturer er blev godkendt af valgkommitéen. De ville ikke have været i stand til det, hvis de havde modtaget en endelig fængselsdom, eller hvis de var blevet dømt for oprør, selvom den endelige strafudmåling ikke var afsagt- eller hvis de havde modtaget dom for at være inhabile.

Kan de nå at trække sig?

Ja, det kan de. I et sådant tilfælde vil den nedenstående kandidat på den pågældende liste ryk op. 

Har de stemmeret?

Ja, de fængslede har ret til at stemme ifølge straffeloven. Anderledes forholder det sig for Puigdemont og de andre eksministre i Belgien, der ikke har overholdt tidsfristen for at ansøge om ret til at stemme fra udlandet.

Kan de vælge ikke personligt at hente deres mandat-legitimation, hvis de bliver valgt?

De valgte får udstedt et dokument -  Credencial - som legitimation på, at de nu er valgt. Det udstedes af valgkomitéen. De kan vælge at lade generelle repræsentanter for dem selv, partier og valgforbund hente det: De kan også vælge at lade en personligt udpeget repræsentant hente legitimationen.

Er de forpligtet til selv at indlevere deres legitimation i parlamentet?

Legitimationen skal indleveres til El Parlaments register, og det er de ikke forpligtet til selv at gøre men kan sende en repræsentant.

Det juridiske og løftet?

For at opfylde kravet til at være fuldgyldigt medlem af parlamentet, skal medlemmet dels indlevere erklæring om aktiviteter og formueforhold samt sværge på eller love at overholde Spaniens og Cataloniens forfatninger. Løftet afgives skriftligt og indleveres sammen med resten af dokumenterne.

Hvad sker der, hvis den valgte ikke møder til det konstituerende møde i El Parlament?

Det betyder, at de ikke kan stemme på, hvem der skal vælges til præsidiet, som hedder La Mesa på spansk. Det betyder også, at det parti, de er valgt for får færre stemmer.

Hvad sker der, hvis den valgte ikke møder op til indsættelsen?

Først og fremmest betyder det, at de ikke kan stemme på, hvem der skal være regions-regeringens - La Generalitats - nye præsident. 

For så vidt angår Puigdemont eller Junqueras kan de ikke blive valgt, da den valgte efterfølgende personligt skal fremlægge regeringens politik over for forsamlingen og opnå dens godkendelse gennem flertal. 

En fuldmagt kan kun overdrages til et andet medlem af parlamentet i tilfælde af barselsorlov, indlæggelse, alvorlig sygdom eller længevarende handicap.

Igen vil det betyde færre stemmer for partiet.

Er der forskel på dem, der er fængslede og dem, der er i udlandet?

I visse tilfælde tillader straffeloven, at varetægtsfængslede kan få udgangstilladelse, såfremt der foreligger vigtige og veldokumenterede grunde. Det er endnu uklart om en indsættelse i et parlament kan høre herunder.

Og derefter?

El Parlaments reglement indeholder en del paragraffer, der tager højde for medlemmers fravær i samlingerne, i udvalg og generelt om arbejdsindsatsen i parlamentet.

Fravær: Hvis et medlem udebliver fra tre samlinger i træk i enten parlamentet eller i udvalg - eller i fem på forskellige tidspunkter - kan medlemmet blive frataget sit vederlag for én måned samt andre goder. Denne periode kan blive forlænget, såfremt udvalget for medlemmernes vedtægter beslutter det. Derudover kan præsidiet beslutte, at fraværet skal offentliggøres.

Forpligtelser: Medlemmerne har pligt til at deltage i debatter og afstemninger i både forsamlingerne og de udvalg, hvor de måtte være medlemmer.

Godkendelse: Såfremt et medlem ikke ønsker at deltage i sit parlamentariske arbejde, skal vedkommende gennem sin parlamentariske gruppe ansøge præsidiets præsident om fritagëlse. En sådan tilladelse kan dog ikke være permanent

Ophævelse af rettigheder og forpligtelser som valgt

Et medlem kan blive suspenderet, hvis der åbnes en retssag mod vedkommende eller der afsiges fængselsstraf. Ligeledes kan et flertal i parlamentet suspendere et medlem efter godkendelse fra udvalget for vedtægterne om medlemmerne. Også dette udvalg kan anmode om suspensionen

Kan de miste deres status som medlem?

Ja, af fem forskellige årsager: Ved at trække sig, efter en dom, der annullerer medlemmets valg, ved dødsfald eller manglende kapacitet, ved mandatets udløb eller opløsning af parlamentet eller ved en dom om inhabilitet.

Hvad har de til hensigt at gøre?

På nuværende tidspunkt kendes kun Puigdemonts hensigt. Han har sagt, at han gerne vil være præsident igen men indrømmer, at den nationale arrestordre mod ham, vil hindre ham i at møde op.

Med hensyn til situationen for de nu fængslede i Spanien, kan der sikkert ventes noget juridisk tovtrækkeri.

Kunne det være et hensyn til deres partier, hvis de alle trak sig inden valget?

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

Kilder:

La Ley Penitenciaria

El reglamento del Parlament

La Ley Electoral

20minutos

El Periódico

 

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.