Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Opvask er penge værd

Skrevet af Torben Wilkenschildt, tir, 18/04/2017 - 08:08

Samfund og Politik

DOM: Hidtil har hjemmegående husmødre været i klemme økonomisk ved skilsmisser, men det laver en ny dom om på.

Et par, som giftede sig med særeje, hvilket er det normale i Spanien, blev separeret for en tid. Under denne parantes i deres samliv, ansatte manden en hushjælp. 

I januar 2007 blev parret genforenet, og hushjælpen forsvandt. Konen opgav sit arbejde og gik kun hjemme indtil 2013, hvor ægteskabet led sit endelige skibbrud. 

Parret var dog ikke enige om vilkårene, og sagen endte i retten.

Nu skal eksmanden betale sin tidligere kone en godtgørelse på 23.628 euro.. Retten - Audiencia de Cantabria - finder nemlig, at han i de år har sparet løn til en hushjælp og har øget sin del af formuen, mens hun ikke har fået noget ud af det arbejde, hun har ofret på familiens alter, skriver El País.

La Audiencia har stadfæstet den dom, som tidligere var blevet afsagt ved en lavere instans. Og anerkendte det krav, der var blevet fremsat af hustruen.

Ligeværdigt

Dommen slår fast, at erstatningen skal kompensere for den tid, som er gået til at stå med hænderne i opvaskebaljen. Den ægtefælle, som har arbejdet uden for hjemmet, har kunnet øge sin personlige formue, mens den anden ikke har, og det kommer hende til skade, når boet skal gøres op.

Godtgørelsen svarer til en kompensations-pension. Husarbejdet svarer nemlig til, at den ene af ægtefællerne har bidraget i naturalier til boet. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal komme med penge eller andre goder for at opretholde ægteskabets pligter, siger dommen. Den understreger, at husarbejde er en måde at bidrage til den fælles økonomi..

Med andre ord er det ikke bare et bidrag som forsvinder ud i den blå luft, men udgør også noget, der skal honoreres, når tilstanden - ægteskabet - ophører.

Beløbet er blevet regnet ud ved at se på, hvor længe parret har været sammen - seks år - ganget med gennemsnits-mindstelønnen. Derfra er trukket de 50 procent, som kvinden også har brugt på selv at nyde godt af arbejdet.

Manden har stadig en mulighed for at anke dommen til Højesteret.

 

Kommentarer

Som Amigos kan du her skrive en kommentar til artiklen - eller stille spørgsmål

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.