Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Regeringen kaster redningskrans ud til fiskere og fiskegourmeter

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 24/10/2022 - 07:00

Erhverv & Service Samfund og Politik

Regeringen giver 49,5 millioner euro i støtte til fiskerisektoren for at imødegå de øgede produktionsomkostninger.

Læs baggrundshistorien: Omsætningen går i fisk for fiskehandlerne

Støtten er for 70 procents vedkommende finansieret med europæiske midler, der er omfattet af det kongelige dekret om hasteforanstaltninger til håndtering af følgerne af krigen i Ukraine, som blev godkendt den 29. marts 2022.

Pengene ydes som støtte til redere med fiskerbåde og fiskeopdrættere for de ekstraomkostninger, de har måttet afholde i deres produktionsprocesser som følge af den situation, der er opstået efter krigen i Ukraine.

Bekendtgørelsen om støtten, der blev offentliggjort torsdag i BOE, indeholder en præcisering og ændring af visse krav og betingelser vedrørende proceduren for tildeling af støtte, der er blevet specificeret i indkaldelsen af støtte for 2022. Den omfatter også underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer og 29 samarbejdsorganisationer.

Denne støtte har karakter af kompensation til ejere af fiskerfartøjer og fiskeopdrættere for ekstraomkostninger i overensstemmelse med artikel 26 i forordningen om Den Europæiske Havfiskeri- og Akvakulturfond (EHFF). Den træder i kraft, når der opstår ekstraordinære begivenheder, der forårsager betydelige forstyrrelser på markederne. Støtten finansieres for 70 procent vedkommende af Den Europæiske Fond og for 30 procent af den spanske stat.

Fiskere og fiskeopdrættere

Støtten vil blive ydet direkte, og støttemodtagerne kan være redere af havfiskerfartøjer med en gyldig licens og samt redere af hjælpefartøjer, der er tilknyttet godkendte procent, og som er registreret på de tilsvarende lister i fiskerflåderegister. Fiskeopdrættere, der er registreret i Registro General de Explotaciones Ganaderas, vil også være berettiget til støtte. De skal alle opfylde kravene i hele referenceperioden fra den 24. februar til den 30. juni 2022.

Det maksimale støttebeløb er på 29.702.970 euro for ejere af fiskerfartøjer og op til 19.801.980 fiskeopdrætterne. Der er også stillet i alt 49.504.950 euro til rådighed til at kompensere samarbejdsorganer for deres arbejde med forvaltning og udbetaling af støtte.

Det forventes, at de mange penge igen kan gøre fisk til at blive en større del i indkøbskurvene.

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.