Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Sådan kan du hjælpe en synshandicappet på gaden

Skrevet af Torben Wilkenschildt, ons, 23/11/2022 - 09:50

Sundhed & sygdom

Blindestokken fortæller dig, hvad du bedst kan gøre og ikke kan.

Farverne på stokkene er ikke tilfældige, men mange mennesker kender ikke forskellen mellem dem, hvilket kan være nyttigt, når man skal hjælpe en handicappet. 

Stokkens farve adskiller blinde fra synshandicappede og hørehandicappede personer.

Den hvide stok

Den hvide stok er det mest udbredte element i verden for blinde mennesker i deres færden i gader og offentlige steder. Det er en let og aflang stok.

Den rød-hvide stok

Verdensforbundet af Døvblinde har indført den røde og hvide stok som symbol for døvblinde. Der er ikke fastsat strenge regler for, hvordan disse stokke skal se ud, men i Spanien er delen tættest på jorden normalt hvid, og derefter skifter farverne rød og hvid hinanden ud.

Så når vi ser en person med en stok med disse farver, kan vi identificere, at der er tale om en person med døvblindhed, og vi kan hjælpe vedkommende alt efter omstændighederne, 

Den grønne stok

Den grønne stok har sin oprindelse i Argentina, hvor den har været lovpligtig siden 2002 og er forbeholdt personer med svagts syn som et element til orientering og mobilitet.

Funktionen af denne farve er at identificere personer med nedsat syn, hvis behov og omstændigheder ikke er de samme som for personer med total blindhed.
Personer med svagt syn er personer, der har mellem 1/3 og 1/10 af det normale syn eller et synsfelt på 20° eller mindre, mens det normale synsfelt er 180°.

Førerhunde

Alle personer, der anvender stok, kan også ledsages af en førerhund. Det er dog vigtigt, at man ikke taler til hunden eller rører den, da det kan forstyrre dens koncentration om at hjælpe den handicappede.

ONCE

Fra gaderne kender vi sælgerne af ONCE-lodsælgerne, der finansierer hjælpeorganisationen


ONCE's hovedopgave er at forbedre livskvaliteten for blinde og stærkt svagsynede personer ved at tilbyde en bred vifte af sociale tjenester, der gør det muligt for dem at blive fuldt ud socialt integreret. 

Gennem ONCE’s brede netværk med mange fagfolk, er det muligt for mere end 74.000 mennesker - fra børn til ældre - at klare deres hverdag med garanti og fremme deres personlige autonomi. Både uddannelse, beskæftigelse, rehabilitering, tilpasset teknologi, fritid, kultur, sport, kommunikation og tusindvis af virkeligheder bliver inden for rækkevidde for alle med en specialiseret og specifik hjælp.

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.