Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Beskatning af indtægter fra privat pension

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 28/05/2012 - 11:55

SKAT Penge & Forbrug Samfund og Politik


I lørdags kunne vi bringe historien om, at det spanske skattevæsen umiddelbart ikke vil godkende udbetalinger fra private pensionsopsparinger ...

I lørdags kunne vi bringe historien om, at det spanske skattevæsen umiddelbart ikke vil godkende udbetalinger fra private pensionsopsparinger i Danmark til den lavere beskatning i Spanien. Nu har vi svar på de første spørgsmål fra en dansk økonom...


Stribevis af danskere er indkaldt til redegørelser for deres selvangivelser i 2007. Fik du ikke læst starten på sagen, så klik her for at læse den i lørdagens klumme:

Skat – ordet med mange betydninger
http://radiosolymar.es/spanske/nyheder/skat-ordet-med-mange-betydninger


Spanien i Dag har rettet henvendelse til flere rådgivere, der hjælper danskere med deres spanske selvangivelser, og stillet de spørgsmål, som skatteyderne tænker på lige nu.


Vi har nu modtaget tilbagemelding fra økonom Martin Davidsen, som her svarer på otte spørgsmål.

1

Private pensionsopsparinger beskattes i Spanien lavere end løn/arbejdsindkomster. Kan du forklare, hvorledes de beskattes?

 

Der findes mange former for pensionsopsparing. Der kræver en gennemgang af policerne for at kunne sige med sikkerhed, hvor de i det spanske skattesystem skal rubriceres.

 

På en privat indbetalt ratepension med en udbetalingstid på 10 år (den mest almindelige) skal man efter den spanske skattelovgivning ikke betale skat af sine egne – tidligere beskattede penge - der er skudt ind i en sådan ordning, men man skal betale skat af værditilvæksten. Da denne kan være svær at regne den ud, har man i stedet indført et standardfradrag, hvor kun 16 procent af udbetalingen (der jo består af kapital + tilvækst) tages til beskatning.

 

Disse 16 procent beskattes i 2011 med 19 procent af de første 6.000 euro og 21 procent af resten.

 

Hvis man har andre typer af kapitalindkomst, f.eks. renteindtægter, gælder ligeledes de samme skatteprocenter. Hvis man f. eks. har renteindtægter på 6.000 euro, anvendes de første 6.000 til 19 procent beskatningen her. Der betales 21 procent af de 16 procent af ratepensionen, dvs. 3,36 procent brutto. Men husk, det kun er værditilvæksten, der beskattes- ikke hele pensionen. Beløbet bliver 1.680 euro


2

Hvis en pensionsindkomst eksempelvis er 50.000 euro om året, hvor meget skal der så betales i skat?

 

Det afhænger som sagt af, hvilken type vi taler om. Arbejdsgiverbetalte pensioner anses for erstatning for arbejdsindkomst og beskattes med den almindelige skatteskala på linje med lønindkomst

 

3

Hvis de 50.000 euro havde været løn/arbejdsindkomst, hvor meget havde skatten så været?

 

Forskellige individuelle forhold spiller ind, gift/ugift, forskellige alders fradrag m.v. Men, hvis vi ser bort fra disse og alene taler om en enlig person på 60 år uden andre indkomster vil skatten - efter fradrag af lønmodtagerfradrag og personfradrag - være på ca 25,2 procent eller 12.600 euro


4

Der findes også pensioner, hvor arbejdsgiverne har etableret en pensionsordning for selskabets ansatte og indbetalt et beløb oven i den ansattes løn. Hvorledes beskattes disse ved udbetaling i Spanien?

 

Hvis arbejdsgiveren blot har administreret ordningen, men den i øvrigt er privat indbetalt, vil den kunne sidestilles med de privat indbetalte, hvor alene afkastet beskattes efter de omtalte standard fradrag.


5

I andre tilfælde har pensionsopsparingen været delt mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Hvorledes beskattes disse ved udbetaling i Spanien?

 

Langt de fleste af disse ordninger skal rubriceres som erstatning for lønindkomst og beskattes på lige fod hermed.


6

Nogle danskere er kommet til Spanien med en privat invalidepensionsordning. Kan den danske invalidesats direkte overføres til Spanien?En del danske skatteydere har en godkendt invaliditetssats med fra Danmark. Den kan dog umiddelbart ikke overføres til Spanien. Her skal man have den godkendt først af de spanske myndigheder efter en bestemt procedure, der godt kan tage optil 6 måneder. Erfaringen er, at Spanien ofte nedsætter invaliditets procenten i forhold til den i Danmark godkendte. Der findes ekstra skattefradrag, hvis man har en godkendt invaliditetsgrad på mellem 33 procent og 66 procent samt et større fradrag over 66 procent.


7

Har du tidligere været ude for, at Tributaria har stillet sig afvisende over for at acceptere de private pensionsudbetalinger efter den lavere beskatning?

 

Nej!


Hvis ikke, er der så reelt tale om en ændring af tidligere praksis?

 

Det kan vi vel først afgøre, når nogle af sagerne er endeligt afgjort. Der findes ligesom i Danmark forskellige ankemuligheder af de lokale skatteforvaltningers afgørelser. Det hjælper af og til, når sagerne bliver vurderet af jurister, hvilket sker i de næste instanser.


8

Såfremt udfaldet skulle blive, at Tributaria ikke vil godkende pensionsudbetalingerne i den lavere skattegruppe og skatteyderen beslutter sig for at anke sagen, ville det så være mest hensigtsmæssigt at gøre det individuelt eller gennem en fælles anke?


Jeg tror, at sagerne vil være for individuelle til at det kan lade sig gøre. Jeg ved heller ikke om Spanien har samme juridiske regler om gruppesøgsmål, som Danmark først fik for et par år siden.

 

Andre svar

Spanien i Dag har stillet spørgsmål til en anden skatterådgiver, som vi afventer svar fra.

 

Vi afventer ligeledes svar fra SKAT i Danmark.

 

Kommentarer

Du er velkommen til at skrive en kommentar til denne artikel. Det kan gøres anonymt. Spanien i Dag vil dog være bekendt med din email-adresse, der beskyttes efter spansk lovgivning.

 

 

Kommentarer

Tak for de gode informationer om skat. Jeg savner dog at faa at vide, hvordan udbetalt folkepension fra Danmark beskattes? Paa forhaand tak og venlig hilsen

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.