Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Kæmpe erstatning til investorer

Skrevet af Torben Wilkenschildt, tir, 11/09/2012 - 10:55

Penge & Forbrug


Mange faldt i efteråret 2007 for et investeringstilbud fra Jyske Bank, da banken lancerede ”Hedge Markedsneutral – Obligationer” (JIHMO)....

Mange faldt i efteråret 2007 for et investeringstilbud fra Jyske Bank, da banken lancerede ”Hedge Markedsneutral – Obligationer” (JIHMO). Som det stod i prospektet, var det vejen til et mere stabilt afkast. Men i løbet af kort tid blev det i stedet til tab på 80 procent.


Forbrugerombudsmanden har sammen med Investorforeningen, jyskeinvesthedge.net, forhandlet med Jyske Bank om en udenretlig løsning vedrørende JIHMO. Forhandlingerne er resulteret i, at Jyske Bank nu på nærmere angivne betingelser er indstillet på at betale kompensation til investorer, der har lidt tab på deres investering i JIHMO.


Overtrådt god skik

- Det er min opfattelse, at Jyske Bank i forbindelse med bankens rådgivning om og salg af JIHMO - i de sager jeg har set - har overtrådt de finansielle regler om god skik og har pådraget sig et erstatningsansvar. Det er også baggrunden for, at jeg i 2010 stævnede banken for ikke at opfylde Pengeinstitutankenævnets kendelser, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe i en pressemeddelelse.


Højeste gear

JIHMO var en investering i rentespænd, primært mellem danske og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital blev gearet op til 25 gange, så en potentiel gevinst eller et tab kunne forøges et tilsvarende antal gange.


Private investorer skød op imod 1 milliard kr. i fonden, men da finanskrisen slog igennem i 2008 blev obligationerne næsten værdiløse, da fonden – og dermed investorerne – tabte 80 procent af den indskudte kapital.


De omkring 1.100 investorer klagede til Pengeinstitutankenævnet, hvor Jyske Bank tabte med stemmerne 5-0.


Undgår retssag

Jyske Bank er nu gået med til at betale en kompensation af 80 procent af investorernes tab. Til gengæld bliver der ikke nogen retssag. Banken anerkender dog ikke, at den har begået fejl.


- Men med udsigten til langvarige sagsforløb har vi besluttet at medvirke til en løsning, siger Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam i en kommentar.


Anders Dam uddyber i en udtalelse til epn.dk:

- Allerede i 2009 blev et forlig forsøgt indgået, men det ville vi ikke, fordi vi havde en forventning om, at det ville aktionærerne ikke acceptere. Og da sagen bliver behandlet på vores generalforsamling i 2010, der får vi en entydig opbakning fra vores ejere om, at vi skal gå efter en retslig afgørelse. Den har vi så søgt, og vi har efterfølgende både tabt og vundet. Men overordnet så er den retslige udvikling ikke gået vores vej, siger Anders Dam og fortsætter:


- Så spørger forbrugerombudsmanden om vi vil forlige sagen, og der går vi så til forhandlingsbordet i lyset af den retslige udvikling. Vi ville ikke risikere, at det skulle stå på i yderligere 3-5 år med store omkostninger til følge. Derfor handler vi det af nu."


Henrik Øe anbefaler Investorforeningens medlemmer at godkende aftalen på en generalforsamling 29. september. Sker det, vil pengene blive udbetalt, siger han.


Links:

Læs Jyske Banks prospekt fra september 2007

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse

 

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.