Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Pensionist-SKANDALEN: Kommentarer, mens vi venter på svar fra regeringen, beskæftigelsesministeriet og statsrevisorerne

Skrevet af Redaktionen, tor, 11/01/2024 - 07:00

Pensionist-SKANDALEN

Redaktionen har fået mange henvendelser fra berørte danske pensionister.

Spørgsmålet til Udbetaling Danmark, som vi stillede i går, har vi endnu ikke fået svar på.

Udbetalings Danmarks presseafdeling svarede som det sidste:

Afslutningsvis kan Udbetaling Danmark oplyse, at der ved udsendelse af leveattester i 2023 er sket en menneskelig fejl. Fejlen er, at leveattesterne er blevet fremsendt én dag senere end planlagt. Dermed har pensionisterne, ikke fået den fulde lovpligtige frist på 3 måneder, før pensionen blev stoppet, men derimod 3 måneder på nær én dag. På den baggrund har Udbetaling Danmark genoptaget afgørelserne om stop af pensionen og efterbetalt én måneds pension til de pågældende, således deres pension først er stoppet efter udløbet af 3 fulde måneder, og lovgivningen dermed er overholdt.  

Og redaktionen spurgte:

På hvilken dato blev efterbetalingen én måneds pension foretaget til de pågældende?

Leveattest 2024

Vores “Pensionist” har i øvrigt i dag bedt Udbetaling Danmark om et link til leveattesten 2024 for at der ikke sker en katastrofe for vedkommende igen i år. Pensionisten har dog endnu ikke modtaget noget link.

Kommentarer

Her får du et udpluk af de seneste kommentarer.

Det er nødvendigt at sætte en stopper for det misbrug som Udbetaling Danmark udsætter os for hvert år.
Vi er ældre borgere, der bor i vores lande og modtager vores pension der.
Hvert år skal vi udfylde en leveattest-formular.
Denne formular sendes via almindelig post og den når os ikke på grund a, at den bliver mistet i posten.
Da jeg ikke modtager den, ringer jeg til Udbetaling Danmark og beder dem venligst at sende det til min email, da de nægter at gøre og siger, at det ikke er sikkert at sende det til en email,men når man ringer til dem sender de formularen til emailen.
Vi forstår ikke, hvordan det kan være, at det er mere sikkert at få det via almindelig post, hvor breve går tabt eller åbnes for at stjæle identitet, eller nogen tror, at der er penge inde i brevet fra Europa.
Den 12. december 2023, inden årets udgang, sendte jeg min leveattest for at være berettiget til min 2024 pension
International pension besluttede at straffe mig, fordi ifølge dem de sendte mig formularen i august måned 2023. Fristen for at sende den var 30. november 2023, og de ønsker ikke at betale os for december måned, men vi vil modtage vores pension fra slutningen af ​​januar
Vi er flere ældre mennesker i denne situation, og det er ikke første gang at Udbetaling Danmark har gjort dette og allerede har nægtet betaling ved andre lejligheder.
Vi har brug for hjælp. Daniel
 

Jeg har med stor interesse læst jeres artikel om Udbetaling Danmark og pensionist udbetalinger.
Modtager selv pension fra U.D. (månedlig) og England (kvartalsvis). Er dansk statsborger med en dansk adresse, selvom jeg bor her næsten altid.
Har aldrig modtaget et krav om udfyldelse af en leveattest fra Udbetaling Danmark - ihvertald endnu ikke.
Det er lidt anderledes i England hvor jeg får sådan en attest i posten til min danske adresse ca. hvert andet år. Det er adskillige gange sket at den er blevet "glemt" og først sendt tilbage til England længe efter deadline, en enkelt gang efter 6 måneder. Og hver gang har jeg fået oplyst telefonisk at alle missede betalinger vil blive opretholdt prompte, så snart attesten er modtaget og verificeret. Og hver gang har de betalt med fuld tilbagevirkende kraft. Der forefindes endnu ikke elektronisk post, så alt foregår på den helt gammeldags måde - altså snegle-post - der er ikke e-boks i England. Og det virker fint og aldrig har de sagt på telefonen at jeg kunne miste nogle udbetalinger!!
Så de stjæler ikke pensionisters udbetalinger i og fra England. Thomas

Hvis du er bosiddende i Danmark, og det er du jo med en dansk adresse, så mener jeg ikke man skal udfylde leveattest, så det er nok derfor du ikke får den besked. Men hvis du opholder dig mest hernede, så kunne jeg forestille mig du overtræder en eller anden bestemmelse, så pas hellere på :-) Kim

Forudgående artikler i Pensionist-SKANDALEN:

1: 8. januar 2024. Staten stjæler omkring 25 millioner kroner fra danske pensionister i udlandet

2: 9. janaur 2024Foreløbigt svar fra Udbetaling Danmark og gårsdagens kommentarer

3: 10. januar 2024Svar fra Udbetaling Danmark

Kommentarer

Jeg synes det er super at Spanienidag skriver om dette relevante forhold. Danmark kan ikke være bekendt at konfiskere berettigede beløb.
Jeg vil gerne opfordre til at I laver en undersøgelse om hvilke lande der har samme regler som Danmark, og hvilke lande der har mere civiliserede regler.
Jek kan bekræfte at Luxembourg udbetaler pension, selv om man er forsent på den.
Hilsen Sten
Jeg går ud fra ‘pensionisten’ har mit-id, ellers kan man ikke udfylde den elektronisk, men så kan den nemt findes på Borger.dk, søg efter leveattest, så har man den.
Mvh Kim

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.