Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Hvor køber udlændinge bolig i Spanien?

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 30/12/2019 - 07:00

Bolig

BOLIG: Nykredit gør status over tendenserne på boligmarkedet i 2019.

Boliger i Spanien er stadig i høj kurs, selvom tendensen har været faldende. Den udenlandske efterspørgsel ses især i bestemte regioner, men er præget af en aftagende efterspørgsel fra briterne.

Udlændinges boligkøb i Spanien i 2019

Det spanske boligmarked er fortsat i høj kurs blandt udenlandske købere, selvom tendensen har været faldende henover 2019. Den samlede efterspørgsel fra udlændinge på spanske boliger lander i 3 kvartal 2019 på 15.379 køb, hvilket er en del lavere end de 16.141 køb i samme kvartal sidste år.Denne udvikling afspejler den generelle tendens i antallet af bolighandler i Spanien i 2019. Det samlede antal handler (inkl.spaniernes egne) lå i midt 2019 på ca. 150.000, hvoraf ca. 25.000 var gennemført af udlændige. Denne fordeling har været mere eller mindre konstant over hele året, idet både lokal og udenlandsk efterspørgsel har fulgtes nedad siden begyndelsen af året.

Middelhavet fortsat mest attraktivt, men mindre regioner vinder indpas

Den udenlandske efterspørgsel er især rettet mod 5 primære regioner, nemlig Balearerne (herunder Mallorca), Valencia, Kanarieøerne, Murcia og Andalusien. I de 4 førstnævnte regioner står udlændinge for mere end 20% af samlede bolighandler, mens tallet i Andalusien ligger på omkring 12%. Interessant er det, at flere, nye regioner har vundet indpas siden 2012. Det gælder f.eks. Kastilien (La Mancha), som er en af de større centrale regioner i Spanien. Her udgør udlændinges efterspørgsel nu mere end 4%, mod 0,88% i 2012. En lignende tendens er at finde i den nordvestlige region Kantabrien, som også har oplevet stigende efterspørgsel siden 2012.

Mallorca er dyrest

Den gennemsnitlige værdi af de boliger som købes af udlændinge i Spanien ligger midt 2019 på lige over 165.000 Euro, svarende til 1,23 millioner DKK. Hvis vi zoomer ind på de primære regioner, så er højdespringeren, rent prismæssigt, Balearerne, hvor gennemsnitsprisen for et udenlandsk boligkøb lå på lige over 325.000 Euro (2,42 mio. DKK) midt 2019. Køb i Andalusien ligger ligeledes over gennemsnittet med en gennemsnitsværdi på lige under 194.000 Euro (1,45 mio DKK), mens både Valencia og Murcia regionerne ligger under gennemsnittet, nemlig på omkring 100.000 Euro midt 2019.

Briterne fylder mest, men efterspørgslen aftager

Langt de fleste udenlandske købere i Spanien kommer fra Storbritannien. Efter en kraftig vækst i andelen af briter fra 2013 til 2015, hvor de udgjorde mere end 20% af samlede udlændinge, har de nu stabiliseret sig omkring 15%. Efter briterne kommer franskmænd, tyskere og belgiere som hver især udgør 5-7% af de samlede antal boligkøb i Spanien. Kigger vi alene på skandinaver, så er det mest bemærkelsesværdigt at andelen af svenske købere er faldet markant over de seneste år. I 3. kvartal 2019 er antallet af svenske boligkøb således faldet med 21% sammenlignet med for et år siden Overordnet set udgør Danskere, Svenskere og Nordmænd lige under 7,5% af udenlandske købere i Spanien ved 3 kvartal 2019. Den største gruppe er svenskerne, som står for 4,6% af boligkøbene blandt samtlige udlændinge, mens nordmændene udgør 2,2% og Danskerne lige under 1%.

Fordelingen af Nykredits udlån i Spanien

Nykredits udlån i Spanien afspejler på flere måder de generelle tendenser. For eksempel følger vores gennemsnitslånestørrelse i de forskellige regioner fint de generelle ejendomsværdier der beskrives. Dog er vores statistikker præget af, at Nykredit ikke låner ud på Kanarieøerne - og til gengæld har fysisk kontor i Marbella. Vores udlån er derfor procentmæssigt en hel del større i Andalusien end det generelle billede viser. I forhold til nationaliteter, betyder Nykredits fokus på skandinaviske købere, at vi ikke har mærket faldet i den britiske efterspørgsel. Generelt set har Nykredits spanske udlån i 2019 været karakteriseret ved en overvægt af danske kunder samt en periode med opbremsning i efterspørgslen midt på året pga. introduktion af ny spansk boligkreditlovgivning. Efterspørgslen er dog steget igen.

Tak til Nykredit, der er sponsor for Spanien i dag.

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.