Jeg bliver krænket

PrintPrint Share this
KLUMME: Festligt lag, alkohol ind, hjerne ud og de første knapper er jo åbnet...

Alle mediechefer i Danmark udtaler sig om og tager stilling til sexismen. Så hvorfor skulle jeg med vores dansksprogede avis ikke også gøre det?

 

Ét eller andet sted skal en klumme jo starte, og derfor valgte jeg billedet af den lækre cigar, der føler sig krænket. Hvorfor vides ikke, men skulle jeg gætte, kunne det være fordi, hun under hele festen følte sig overbegloet af de svinske mænd i selskabet.

 

De skal selvfølgelig per omgående fratræde deres ledende stillinger i både mediebranchen, Folketingets partier, som ministre, i embedsmandsværket og hele den øvrige vej rundt.

 

For blikke kan både være dræbende, kærlige og svært sexistisk begærlige.

 

Og lige nu er dommeren den krænkede. Og et medie generer sig ikke for at lægge retssal til.

 

Som forleden da en avis gav spalteplads til, at en unavngiven kvinde kunne fortælle, at Morten Østergaard havde krænket hende, men hun ville ikke fortælle hvordan…

 

På den avis burde den ansvarlige straks trække sig. Ikke på grund af sexisme, men fordi vedkommende er gået langt over grænsen for det journalistisk tilladelige.

 

For hvad hænger der i luften bagefter? Har krænkelsen været af så grov karakter, at “hun” ikke ville fortælle det? Eller manglede “hun” at fortælle om sit eget eventuelle ansvar? Spurgte avisen om det? Tjekkede hendes hukommelse, som det ville være sket i en normal retssal? 

 

Mangler der lovgivning?

Lad der ikke være nogen tvivl om, at mænd skal opføre sig ordentligt og som en gentleman over for kvinder. At Sofie Lindes tilfælde for omkring 12 år siden aldrig må finde sted, skal der ikke herske tvivl om. Eller tilsvarende - også i minrdre grad.

 

Det er kriminelt, at true et andet menneske på livet. Men burde truslen mod Sofie ikke også være kriminel?

 

En dom på et par års fængsel ville nok være en god bremse for fremtidens krænkelser.

 

Eller er vi i karambolage med den uransagelige ytringsfrihed, hvor enhver har ret til at ytre sig om hvem som helst, om hvad som helst og hvor som helst?

 

Som for eksempel at have ret til at sige hvad som helst til en kvinde - også af seksuel karakter?

 

Eller anklage en person for sexchikane på de sociale platforme - på visse endda anonymt med ringe mulighed for retsforfølgelse - eller i et “seriøst” medie, der prioriterer klik over etik?

 

Kaos og selvudrydelse

En krænket person - der jo faktisk også kan være en mand - skal trygt kunne henvende sig et sted og få en fair og retfærdig behandling. Og de mennesker, der skal tage sig af sagen, skal have tilstrækkeligt mellem ørerne.

 

Det Radikale Venstre er blevet lærdoms-eksemplet på, hvordan en sådan sag IKKE skal behandles. Og hvilken anden organisation har i virkeligheden de professionelle ressourcer til at tackle lignende sager?

 

Krænkenævnet

Danmark er godt og vel fyldt med klagenævn. Lad mig blot nævne Pressenævnet som ét eksempel. Her sidder der to højesteretsdommere, to advokater og 12 medlemmer fra branchen og interesseorganisationer.

 

Kunne det mon være en idé, at redaktionerne, de politiske partier, filmbranchen og ja enhver anden dansk virksomhed bliver enige om at etablere 'Krænkennævnet'? Nok en bedre betegnelse end Sexismenævnet...

 

Så kunne man sikre, at der i det nævn sad professionelle mennesker, der havde forstand på at gennemføre en objektiv og værdig behandling af både den, der føler sig krænket, og krænkeren.

 

Et nævn, hvor der både er dommere, gerne med en kvinde som formand, advokater, psykologer og andre kompetente medlemmer. Og hvor sagen først bliver offentligt kendt, når en afgørelse er truffet. Og hvis en part er utilfreds med nævnets afgørelse, kan vedkommende gå til domstolene, hvis de altså kan finde ud af at behandle sådanne sager.

 

Krænkenævnet vil spare alle organisationerne for at opfinde deres egne dybe tallerkner til håndbøger i den gode opførsel og etablering af egne “nævn”.

 

Den usikre gentleman

Hør lige her. Min far var en rigtig gentleman. Han havde altid en lighter på sig, for at kunne tænde for en dame, selvom han ikke selv røg. Han gik altid sidst ind af døren og holdt den for en dame. Han viste respekt og undlod ikke at komme med en berettiget og passende kompliment. Høflighed hedder det vist nok.

 

Jeg lurede ham og har forsøgt at være på samme måde i mit liv. Har heller ikke undladt at se efter berettiget grund til at rose - for det er ikke altid det, som mennesker overdænges med.

 

Mit Waterloo som gentleman led jeg for nogle år siden, da en ung kvindelig praktikant skulle starte på redaktionen. Jeg hentede hende i lufthavnen og da jeg - som sædvanligt - havde åbnet døren for hende til bilen og ville lukke den igen lød det: TAK, JEG KAN GODT SELV!!!

 

Heldigvis nåede jeg at få fingrene væk, inden hun knaldede den i.

 

Da jeg senere ville tage hendes kuffert for hende på vej til boligen, rev hun den fra mig med ordene: TAK, JEG KAN GODT SELV!!!

 

Nå, den bette unge fik mig ikke til at ændre adfærd over for resten af kvinderne i hele verden - uanset om de er 20 eller 80. Selvom det måske var den, der på et tidspunkt bevirkede, at jeg selv blev udsat for sexisme. Ja, engang blev det til et direkte overgreb. Det førte dog til et ægteskab, så pyt med det…

 

Jeg hænger hende ikke ud, for det kan være tre forskellige.

 

Opdragelse

Torsdag eftermiddag havde jeg News & Co kørende i baggrunden, og ikke underligt var de Radikale og de sociale platforme specielt “Jodel” på dagsordenen.

 

Tidligere direktør for TV2 Per Mikael Jensen var deltager i panelet, og på et tidspunkt kom han med det synspunkt, at én af årsagerne til de mange ulykkelige sager kan være dårlig opdragelse.

 

Det synspunkt vil jeg gerne tilslutte mig og tilføje, at det ikke kun er forældrenes, men også skolernes ansvar, at børn vejledes kærligt, men med samtidig respekt for konsekvenserne.

 

Så ville Krænkenævnet nok få mindre travlt.

 

Mange af mobberne fra skolen er i dag i stedet blevet giftige på de sociale platforme. Få dog strammet lovgivningen om injurier. Ytringsfriheden kan ikke være carte blanche til alt.

 

Sofie Lindes initiativ var en god åbning til eksisterende problemer, men please lad det dog foregå ordentligt.

 

Jeg har tjekket billeder af Sofie på nettet og fandt ingen med en provokerende dybt nedringet kjole...

 

Jeg ønsker dig en god weekend med masser af ægte kærlighed.

Torben Wilkenschildt

 
 

Se flere nyheder i temaet

Tilbage


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Política de cookies                                                       Aviso legal                                                      Política de privacidad

 

ESPAÑA   

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold
Open source online newspaper and magazine software