Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Vigtigheden af 'Primera Ocupación'

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 03/02/2020 - 07:00

Bolig

BOLIG: Mange boligejere bliver overraskede, når de ikke kan få tilladelse til udlejning på grund af manglende legalisering af boligen.

Denne artikel er skrevet af advokat Javier García León, Advokatkontoret.es, der er sponsor for Spanien i Dag.

---

Dokumentet 'Primera Ocupación' - ibrugtagningstilladelse - bliver udstedt af kommunerne, når et byggeri er færdigt. Det er et certifikat, der beviser, at boligen er klar til beboelse, og at det er opført ifølge det arkitektprojekt, der lå til grund for byggetilladelsen. Det giver desuden adgang til at få tilsluttet el og vand.

For nogen er denne ibrugtagningstilladelse selveste ”de hellige skrifter”, andre anser det for mindre betydningsfuldt. Vigtigheden af det handler i høj grad om, hvilken slags bolig, der er tale om, om det er en etageejendom eller et hus, hvor gammel boligen er, hvor den ligger osv.

For år tilbage blev ibrugtagningstilladelsen ikke opfattet som særlig vigtig, og det var først da loven ‘Decreto 28/2016’, der omhandler reguleringen af turistboliger, blev indført med virkning fra 12. maj 2016, at det er blevet det helt store ‘stjerne-dokument’ og i dag skal du, for at kunne registrere din bolig til ferieudlejning, have dette dokument.

For at sælge din bolig - eller, hvis du skal købe en - bør du helt fra start være i besiddelse af kopier af tre dokumenter: nota simple del registro de la propiedad – bilag fra ejendomsregisteret, certificado catastral – certifikat fra matrikelregisteret, og licencia de primera ocupación (ibrugtagningstilladelse).

I tilfælde af at der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse, bør man som minimum bede om et  certificado de no infracción urbanística. Dette er et certifikat fra kommunen hvoraf det fremgår, at de på udstedelsestidspunktet ikke har nogen verserende sager mod boligen. Certifikatet giver den tryghed, at man ved, at boligen ikke er anmeldt til kommunen, men det garanterer ikke at boligen kan registreres til ferieboligudlejning.

Nogle kommuner udsteder i dag et nyt certifikat der kort fortalt erklærer, at bygningen har alle faciliteter, er vedligeholdt og egnet til beboelse, og tilføjer at det er tilladt, at boligen benyttes til ferieudlejning. Dette dokument er ikke det samme, og bør ikke forveksles med det tidligere nævnte ”certificado de no infracción urbanística”. Indtil videre er der kun få kommuner, der udsteder dette nye certifikat. Forhåbentlig vil alle snart at indføre det, men indtil videre må vi vente…

Tak til Javier García León, Advokatkontoret.es

Tilføjelse fra Spanien i Dag

På vores kontor har vi siden ‘Decreto 28/2016’ assisteret mange boligejere til at få tilladelse til udlejning. Det har primært været i Valencia Regionen med provinserne Alicante, Valencia og Castellón samt i hele Andalusien.

I de mange sager, som vi har haft, er vi gang på stødt på kunder, der for nylig havde købt en bolig, som de blandt andet ønskede at udleje, når de ikke selv brugte den. Men nogen ibrugtagningstilladelse havde de ikke sikret sig ved købet, fordi ingen havde gjort dem opmærksom på nødvendigheden heraf. 

Afhængig af omstændighederne kan det være muligt at opnå en ‘2. Licencia de Ocupación’, men det kan både tage rigtig lang tid og være kostbart. I mange tilfælde kræver kommunen, at boligen opfylder det nuværende bygningsreglement, og det kan kræve mange forandringer, hvis den er ældre.

Sidst vil jeg gerne rose Javier García León. Vi har aldrig modtaget en kunde, der havde købt bolig gennem advokatkontoret, der ikke havde alle papirerne i orden. Uanset hvor i Spanien købet er sket.

Torben Wilkenschildt

 
 

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.