Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Kirken har fået ny og egen hjemmeside - besøg den i dag!

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 09/01/2023 - 07:00

Spanien & Dig

En god historie blandt venner ligger bag tilblivelsen.

Redaktionen på Spanien i Dag kan med glæde meddele, at Den Danske Kirke Øst for Málaga har fået en hjemmeside under Spanien i Dags vinger.

Formanden for Kirkerådet, Karen Margrethe Engelbrecht, skriver:

Det er med stor taknemmelighed, at Kirken øst for Malaga har fået denne enestående mulighed for at få adgang til en hjemmeside i ”Spanien i Dag,”  hvor kirken kan viderebringe informationer om de aktiviteter, som Kirken Øst for Málaga kan tilbyde.

Muligheden for at indgå i et sådant, venskabeligt samarbejde opstod på et tidspunkt, hvor Kirken Øst for Málaga virkelig havde brug for en ven.  

Kirkens økonomiske grundlag har hidtil primært været.tilskud fra DSUK - Danske sømands- og udlandskirker - medlemsbidrag, overført kirkeskat, indtægter fra arrangementer gennemført ved frivillig indsats fra Kirkerådets medlemmer og andre samt et årligt tilskud fra Kirkens Støttekreds til specifikke anskaffelser eller arrangementer. 

Da DSUK må konstatere, at den samfundsmæssige og interesse i Danmark til at støtte de danske kirker i udlandet er dalende og DSUK derfor er nødsaget til, at skære ned på det antal kirker, man har mulighed for at støtte, er risikoen, at blandt andet Kirken Øst for Málaga i år enten helt eller delvist mister tilskuddet fra DSUK. 

Pludseligt skræmmende aktuelt og næsten samtidig med, at Kirkerådet skal afholde møde med DSUK”s formand og udlandsprovst om den fortvivlende situation vi står i, sker det, der ellers kun sker i eventyr: Vi får en ny og speciel ven!!

Kirken havde inviteret ”Spanien i Dag ” til at holde et foredrag om Spanien i Dag og om det spanske samfund efter Corona og midt i en krise. 

Ved den lejlighed blev de tilstedeværende også orienteret om den situation, vi er i. Umiddelbart derefter fik Kirken øst for Málaga den glædelige besked, at vi havde fået en ven. En ven, der ville hjælpe os med at viderebringe information om Kirkens virke Øst for Málaga. 

Med udbredelsen af kendskabet til Kirken Øst for Málaga og de tilbud af både kirkeligt og socialt indhold, som vi med primært frivillig indsats kan tilbyde, er det vores håb, at flere vil støtte Kirken ved at tegne medlemskab eller overføre deres kirkeskat hertil, hvilket man kan gøre uden at miste retten til at modtage kirkelige handlinger i Danmark,. 

Eller bare deltage i vores forskellige arrangementer, så vi sammen kan skaffe det økonomiske grundlag, der skal til for at der stadig kan aflønnes en præst og drives en kirke øst for Málaga.

Jeg er overbevist om, at såvel informationsplatformen som muligheden for, at såvel private som virksomheder kan tegne sponsorater eller annoncer på vores hjemmeside, vil betyde et forøget kendskab til Kirken Øst for Málaga samt muligheden for de nødvendige indtægter for Kirken.

Tusind tak til Spanien i Dag for venskab og hjælp. Kirkerådet håber, at det bliver et venskab “para simpre”. 


Teamet bag Spanien i Dag har tilstræbt at gøre Kirkens hjemmeside så overskuelig og let at bruge som muligt.

Den er opdelt i fem sektioner: Basis-information om kirken, arrangementer, servicemeddelelser, gudstjenester og ordet frit/kommentarer.

Alle bidrag fra sponsorer, annoncører og private støtter er direkte afregning med Kirken.

Spanien i Dags kommercielle interesse er alene den lodseddel, at vores støtte til Kirken kan give os flere Amigos.

Hvis du er Amigos, kan du således tilmelde dig automatisk information, når der lægges nyheder op på hjemmesiden. Ligeledes har du retten til at skrive kommentarer og i øvrigt have adgang til alle Spanien i Dags nyheder og serviceydelser.

Redaktionen siger tak for samarbejdet med både Kirkerådet, præsten og præstemanden for et varmt og venskabeligt samarbejde. Der er rigtig god stemning i Den Danske Kirke Øst for Málaga, hvor man føler sig meget velkommen.

Du ser hjemmesiden bedst på en tablet eller større. Hvis du bruger en mobiltelefon, så hold den vandret.

Klik her for at besøge Kirkens hjemmeside

God fornøjelse!
Torben Wilkenschildt

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.