Drømmeby for turister

PrintPrint Share this
KLUMME: Onsdag trådte Madrid Kommunes nye direktiv for bæredygtig færdsel i kraft. Læs om en danskers oplevelse af ‘Den nye By’.

Madrid er blevet en storby med ‘movilidad sostenible’, som direkte oversat betyder ‘bæredygtig mobilitet’.

 

Jeg vil imidlertid kalde det for ‘bæredygtig færdsel’, fordi det både omfatter bilister, cyklister, brugere af løbehjul, fodgængere etc.

 

Læs længere nede om en danskers oplevelse af ‘Den nye By’.

 

Vi har tidligere skrevet om de nye restriktive regler, hvor enhver bil skal have en energi-etiket i forruden for overhovedet at nærme sig eller køre i Madrid.

 

Den historie kan du læse her

 

Onsdag trådte alle de restriktioner, der skal sikre den bæredygtige færdsel, i kraft. Det handler om ren luft og prioritet for de bløde trafikanter.

 

Fartbegrænsninger

I alle gader med kun ét spor i hver retning eller ensrettede gader er fartbegrænsningen på 30 km/t. Disse veje udgør cirka 85 procent af alle gader i Madrid.

 

I gader, hvor fortov og kørebane ligger i samme niveau - de såkaldt kombinerede gå- og køregader - er fartbegrænsningen på 20 km/t. Her har fodgængere prioritet.

 

I gennemkørselsgader med flere vejbaner i hver retning som eksempelvis Paseo de Castellana er fartbegrænsningen på 50 km/t. I København kan den eksempelvis sammenlignes med Gyldenløvsgade/H.C. Andersens Boulevard.

 

Cyklister

Cyklister skal færdes på kørebanen og ikke på fortove. De skal køre midt på vejbanen, og det er tilladt at køre to ved siden af hinanden, når forholdene tillader det.

 

Det er alene tilladt for børn under 12 år at køre på fortovet og kun, når de ledsages af en voksen til fods.

 

"Under ingen omstændigheder kan personer over 12 år cykle på fortove eller i gågader med mindre, det er tydeligt skiltet", dikterer bekendtgørelsen.

 

Parkeringsregler

Motorcykler, knallerter, cykler, løbehjul, scateboards og så videre må ikke bare efterlades hvor som helst. De skal parkeres i de dertil indrettede områder.

 

Hvis ikke sådanne findes, er det muligt at parkere på fortovet under den forudsætning, at der ikke er parkeringsbåse og, at der mindst er tre meter fri på fortovet.

 

Vejbane omlagt til fodgængerzone

 

Man kan låse køretøjerne til offentlige bygninger, blot de ikke generer færdslen. De må eksempelvis ikke lænkes til bænke.

 

Man må ikke parkere tættere end to meter på de specielle fortovsbelægninger, der hjælper blinde og svagtseende.

 

Løbehjul

Smart er el-løbehjul, men de hører til på kørebanen

 

De elektriske løbehjul er blevet populære mange steder både som privat transportmiddel og til udlejning. De må ikke køre på fortovene, men er henvist til kørebanen.

 

På gågaderne må der kun anvendes almindelige løbehjul eller rulleskøjter, der højst må køre 5 km/t.

 

Det er også muligt at bruge dem i parker, hvor der er cykelstier, eller på stier for gående med samme maksimale hastighed på 5 km/t. I ethvert tilfælde har de gående dog fortrinsret.

 

Cykeltaxi

De såkaldte BeerTaxis med frit drikkeri af fadøl har længe været en del af gadebilledet

 

Fremover er det kun tilladt at transportere fem passagerer i en cykeltaxi. Ved større passagertal skal der søges særskilt tilladelse.

 

En danskers oplevelse

Andreas Hein bor i København, men er ofte i Fuengirola og andre steder i Spanien. Han har sendt mig følgende om et netop gennemført tur till Madrid sammen med en veninde:

 

"Vi ankom med AVE til Madrid Atocha lørdag eftermiddag, og der var masser af liv og trafik i byen. Vi boede lige ved den store rundkørsel ved stationen på NH Nacional. Allerede om eftermiddagen gik vi i gaderne nord for Retiroparken, og her var nærmest ingen trafik i de små gader, hvor der dog var en hel del parkerede biler.

 

Det efterlod et indtryk af, at den generelle trafik er skubbet ud på det overordnede vejnet, mens de små, tætte beboelsesgader kun bruges af, ja - beboere. Det er en fornøjelse i centrum af en storby at kunne sludre, selvom man nærmest går ind midt i centrum. 

 

Ingen genveje

Til sammenligning med Fuengirola og København er det mit indtryk, at der er lukket for at kunne skyde genveje, og at bilisterne derfor må acceptere, at de er velkomne på det overordnede vejnet - og så må de tage den trængsel med, der følger. Busserne har jo egne baner og kan derfor godt komme igennem byen.

 

Mange steder i både Fuengirola og København er det alt for oplagt at skyde genvej gennem et boligkvarter, og indretningen af byen er således til dels sket på bilisternes præmisser og dermed også på bekostning af de bløde trafikanters sikkerhed og magelighed. 

 

Paseo de Prado er søndagslukket i den ene retning

 

Søndag morgen gik vi i området lige øst for Paseo del Prado, og igen var freden og den manglende støj mærkbar, overraskende og altså i høj grad fraværende. Noget man i særlig høj grad savner i adskillige af Københavns brokvarterer, hvor der både bliver kørt unødvendigt hurtigt og unødvendigt meget gennem de små gader. 

 

Fred

Jeg gik med en fornemmelse af, at det måske var, fordi byen endnu ikke var vågnet, men da vi gik nøjagtigt samme sted mandag morgen, var der nærmest ingen forskel. Området var simpelthen fredeliggjort trafikalt, og det må være en drøm for de mennesker, der bor i hjertet af Madrid, at det nu er til at være i hjemmet.

 

Det er næsten uvirkeligt, at den femsporede Paseo del Prado løber 50 meter væk, når der ikke er mere gennemkørende trafik på sidegaderne. Et resultat af fredeliggørelsen er også, at man ikke føler, at lungerne er tilkoblet en dieseludstødning, når man trækker vejret. En sand fornøjelse og kun ros for den modige, men også markante beslutning." 

 

 

Tak til Andreas Hein.

 

Du må nyde din næste tur til Madrid som turist - eller blot glæde dig over den nye rene by, hvis du bor der...

 

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

 
Se flere nyheder i temaet

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

For at sikre alt er korrekt og i overensstemmelse med Spanien i Dags etiske principper, bliver din kommentar godkendt. Vær derfor opmærksom på, at der kan gå et stykke tid, inden din kommentar publiceres.

CAPTCHA
Dette er en kontrol af, at du er besøgende her på siden og for at undgå spam.

Kommentarer

Tilbage

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7996506960608988"
data-ad-slot="1277262159"
data-ad-format="auto">


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque