Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Vejen til billige boliger

Skrevet af Torben Wilkenschildt, lør, 27/04/2024 - 07:00

Klumme

Slip jordforbindelsen og kom i gang!

“Spanien mangler 600.000 boliger, der mangler jord til at bygge på, og vi kan ikke gøre noget ved det.”

Det var ordene fra Banco de Españas direktør for økonomi og statistik, Ángel Gavilán, da han tirsdag præsenterede afsnittet om boligsituationen i bankens “Informe Anual 2023”. Klik her for at læse den.

“På grund af de negative sociale og økonomiske virkninger, der er forbundet med vanskelighederne med at få en bolig, er det berettiget at vedtage korrigerende politiske foranstaltninger. Alligevel siger Gavilán, at det er vanskeligt at forestille sig, at kortsigtede tiltag vil have et tilstrækkeligt omfang på grund af problemets omfang.”

Mere opgivende kan et syn på en problemløsning næsten ikke være, synes jeg.

Hvis nu man er bygget af et stof, der hellere vil finde løsninger på problemer end at sygne hen i en bare “det må vi så bare lære at leve med-holdning” - ja, så er det svært ikke at tænke i muligheder.

Inden jeg fortæller om min idé, skal det lige gøres klart, at det der mangler er, hvad vi i Danmark kender som sociale boliger. Altså boliger til unge, familier med lavere indkomster, sårbare og også ældre, der ikke kan betale 70 procent af deres indkomst i husleje - og slet ikke købe mondæne boliger - endsige kvart-mondæne.

Som vi kender de mange non-profit boligselskaber i Danmark, og som stort set ikke findes i Spanien.

Manglen på disse boliger er især i Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga og Alicante ifølge rapporten. Og da jeg bor i Málaga Provinsen, har kørt på vejene og derfor kender Málaga bedst, kastede jeg mig over den. 

Vejene til billige boliger

Oppe i helikopteren ser man hurtigt på Google Earth, hvor meget vejene egentlig fylder i landskabet. Ja, der er tale om hundredtusindvis af kvadratmeter. Veje, der er klar til at blive overdækket med bæredygtigt byggeri ovenpå.

Kvadratmeter, der enten tilhører staten, regionerne eller kommunerne, og hvor en privat jordbesidder ikke skal have kassen for at sælge sin jord. Det første skridt til billige boliger.

Jeg har som eksempel udvalgt to vejstrækninger i Málaga

1: I Bailen-Miraflores, hvor blandede boligstørrelser vil være gode
2: I Universitetsområdet, hvor mindre bolig til studerende vil være perfekt

Selvfølgelig skal det ikke se sådan her ud!

En humorisk illustration, der blot skal indikere idéen. Billedet er iøvrigt fra område 1

I område 1 er vejen 24 meter bred og overdækningen, der på vejen skaber en tunnel,  kunne være 400 meter lang. I alt cirka 9.600 m2 i byggeareal. Ved opførelse i to etager vil det kunne give cirka 12.000 m2 i netto areal til boligerne. Ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 45 m2, vil det give i alt cirka 250 boliger og et samlet befolkningstal på 500 ved en gennemsnitlig husstand på to personer.

Når overdækningen - i dette tilfælde vores fundament - er færdigt, vil alle boligerne blive opført i præfabrikerede elementer, der kan samles på rekordtid i forhold til det traditionelle byggeri. I tilfælde af mindre boliger - som i tilfældet i område 2 - kan det være helt færdige moduler, der blot hejses på plads. Moduler og elementer kan produceres, mens “fundamentet” bliver bygget.

Økonomi

Hvis vi anslår byggeprisen til 2.000 euro per m2 bolig, vil en bolig på 45 m2 koste 90.000 euro. Vi anslår også at non-profit-boligselskabet beregner en rente - i øjeblikket - på 3,5 procent, hvilket vil give en månedlig husleje på cirka 265 euro + administration + fællesudgifter. En bolig på 60 m2 vil koste 350 euro om måneden + +.

Tager vi en bolig på 30 m2 til de studerende i område 2 vil huslejen være 175 euro + +.

Basisprojektet

1: Terrasser der vender vinkelret på kørselsretningen ud mod siderne
2: Boligerne
3: Miljøstræde 
4: Klimaskærm med solceller til elektricitet
5: Elevator

Miljøstrædet vil være klimareguleret og skabe en behagelig temperatur under hedebølger.

Alle vil sikkert være i mod …

Der vil ikke være noget lettere end at finde på argumenter mod idéen. Først og fremmest hos de involverede myndigheder, der nok skal grave alt muligt frem i de støvede love fra fortiden, der straks gør det helt umuligt.

Derfor kræver det friske folk, der tør tænke ud af boksen, se mulighederne og være parat til at rydde bureaukrati af vejen. Med hurtig og hård hånd.

Og så er der de private …

Jeg viste tegningen for flere dage siden til flere i min omgangskreds, som både er ærlige og ikke-rygklappere. 

Flere udmeldinger var:

Torben, man kan da ikke bo oven på en vej!
Hvor skal beboerne parkere deres biler?
Det vil jo være et støjhelvede at bo der, og når lastbilerne kører igennem, vil hele bebyggelsen ryste!
Skal kloakken have afløb på vejen nedenunder?
Det er da godt tænkt, kunne man ikke også bygge ovenpå jernbaneskinnerne?

Mine svar er blandt andre:

Hvorfor skulle man ikke kunne bo oven på en vej?

Beboerne har ikke behov for parkeringspladser, når de bor så tæt på byen, hvor biler i fremtiden alligevel ikke har noget at lave. Derfor blev der på billedet tegnet en bus ind. Det kunne være de elektriske microbusser, der nu kører i Madrids gader.

Med hensyn til støjen og rysteriet har jeg så meget respekt for spanske ingeniører, at jeg tror de sagtens kan løse det. Og - hvis de siger nej - er det jo bare at droppe idéen. Men med en reduktion af hastigheden til 60 km/t og en af de nyere lyddæmpende asfaltbelægninger er meget allerede nået.

Nej, toilet-trækket eller opvaskevandet skal ikke ende på kørebanen nedenunder. Hvis der ikke er kloakeret i området, etableres blot et lokalt rensningsanlæg.

Og ja, hvorfor ikke tage jernbanerne med?

Du er meget velkommen til at komme med dine kommentarer og yderligere indvendinger mod idéen. Det vil klæde mig endnu bedre på, til når vi i næste uge laver en spansk version af artiklen og sender den til Banco de España som reaktion på deres rapport.

Jeg håber selvfølgelig, at de vil sende den videre til den helt rette, kompetente person. Ja, måske endda til landets premierminister - hvem det så end måtte være i næste uge ...

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.
Torben Wilkenschildt

Kommentarer

Godt med friske tanker . . . det største 'problem' blir nok at finde nogen der vil påtage sig arbejdet no-profit - og så selvfølgelig bureaukratiet.
Nytænkning. Rigtig godt.
Biltrafik sammen med boliger! ?
Trafikstøj er i forvejen et helvede, som fortsætter sammen med nye boliger der bygges klods op ad.
Mon der er arkitekter og byplanlæggere tilstede?
Er det bedre med hvinende skinner under ens bolig?
Men vi kan komme til månen, så hvorfor skulle
disse og dine tanker ikke kunne lade sig gøre.
Sammen med gennemtænkt infrastruktur omkring
transport, uddannelser, indkøb og boliger, så bliver det både klimavenligt og unødvendigt med biler i de store byer. Så hvorfor ikke, til glæde for mange der gerne vil leje en bolig.

Ja, Torben, det er en god idé at bygge ovenpå veje og jernbaner.
At bygge over jernbaner er måske det bedste for tiden, idet toglarm er lettere at udholde end billarm. Men med tiden bliver bilerne el-drevne, hvorfor støjen alene bliver friktionen mellem asfalt og bildæk. Men her kan der, som du skriver, lægges asfalt, der mindsker støjen.
Vedr. afløbsrør og vandrør kan disse løbe under betonen. Det har man gjort i Aarhus under Bruuns Bro, hvor der er bygget butikker på broen.
Preben Kjær Pedersen

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.